Nu se referă Romani 9 la alegerea unor națiuni?

Trebuie să fiți de acord cu mine că națiunile sînt și ele compuse din oameni, din persoane. Nu toți Israeliții au fost mîntuiți. Persoanele au fost mîntuite, nu tot poporul. Pavel extinde chiar discuția la neamuri (Romani 9:24), așa că cei care cred că susțin că Romani 9 se referă la o națiune trebuie săContinue reading “Nu se referă Romani 9 la alegerea unor națiuni?”

Dumnezeu îi predestinează pe cei despre care știe că vor face binele? Dumnezeu predestinează bazîndu-se pe precunoaștere?

Concepția despre precunoaștere este o concepție care neagă doctrina bibilică despre alegere. Pornim de la textul din Romani 9:29-30: Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte (preștiință), i-a și hotărît mai dinainte (în original: predestinat) să fie asemenea Fiului Său, pentru ca El să fie cel întîi-născut dintre mai mulți frați. Și peContinue reading “Dumnezeu îi predestinează pe cei despre care știe că vor face binele? Dumnezeu predestinează bazîndu-se pe precunoaștere?”

Atunci, Iacov a fost ales pentru că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte că va face voia Lui?

Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, și nu făcuseră nici bine nici rău – ca să rămînă în picioare hotărîrea mai dinainte (în original: predestinarea) a lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă. – Romani 9:11 Cred că acest verset răspunde întrebăriiContinue reading “Atunci, Iacov a fost ales pentru că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte că va face voia Lui?”

Ce înseamnă faptul că Esau a fost urît? (Romani 9:13)

Ura despre care vorbește apostolul Pavel nu este o atitudine de răutate. Mai degrabă, este vorba despre o „ură sfîntă” (Psalmul 119:22). Această ură implică refuzul unui favor, adică favorul iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu își întoarce fața (urăște răul lor) de la cei pe care nu-i iubește, iar ei primesc dreptate.

A fost Iuda predestinat să-L vîndă pe Domnul Isus?

Iuda nu a fost o victimă pură și inocentă a manipulării divine a destinelor. El nu a fost un om neprihănit care a fost obligat de o forță supranaturală să-l vîndă pe Christos. Iuda este descris ca fiind un om rău, și este numit „fiu al pierzării”. Motivul pentru care Iuda l-a trădat pe Isus,Continue reading “A fost Iuda predestinat să-L vîndă pe Domnul Isus?”

Cum a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon?

Dumnezeu nu a împietrit inima lui Faraon în mod activ, adică prin a lucra necredință în inima lui. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon prin lăsarea ei în voia ei blestemată și în necredința deja existentă. Trebuie aici să vorbim despre harul comun. Harul comun este cel de care se bucură toți oamenii (ploaie, dreptateContinue reading “Cum a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon?”

Predestinează Dumnezeu la Iad?

Nu. Dumnezeu nu predestinează în mod activ la Iad. Aceasta este una dintre acuzele aduse concepției reformate și biblice despre mîntuire de către cei ignoranți. Haideți să privim la decretele lui Dumnezeu: Decrete pozitive – predestinare la viață Decrete negative – neglijare, trecere cu vederea. Dumnezeu nu lucrează necredință în cei nealeși. El îi neglijează,Continue reading “Predestinează Dumnezeu la Iad?”

De ce unii îl aleg pe Christos și alții nu o fac?

Cu siguranță nu-L aleg pentru că sînt mai neprihăniți decît ceilalți. Biblia ne spune asta (Efeseni 2:9). Cu siguranță nu pentru că au recunoscut nevoia lor disperată de El (alții de ce nu au făcut-o?). Modul în care răspundem la această întrebare arată cît de mult credem că mîntuirea noastră se bazează pe har sauContinue reading “De ce unii îl aleg pe Christos și alții nu o fac?”