23 Decembrie – Darul de nedescris al lui Dumnezeu

ZIUA 357 ZIUA 23 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Romani 5:10-11 – Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, cândContinue reading “23 Decembrie – Darul de nedescris al lui Dumnezeu”

22 Decembrie – Pentru ca voi să credeți

ZIUA 356 ZIUA 22 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 20:30-31: Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fostContinue reading “22 Decembrie – Pentru ca voi să credeți”

21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit

ZIUA 355 ZIUA 21 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 18:37 – „Atunci, un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut șiContinue reading “21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit”

20 Decembrie – Solidaritatea Crăciunului

ZIUA 354 ZIUA 20 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. 1 Ioan 3:8 – Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Pe banda rulantă a producției lui Satan sunt scoase la iveală înContinue reading “20 Decembrie – Solidaritatea Crăciunului”

19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați

ZIUA 353 ZIUA 19 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prinContinue reading “19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați”

18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune

ZIUA 352 ZIUA 18 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 17:18 – Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Sărbătoarea Crăciunului este un model pentruContinue reading “18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune”

17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina

ZIUA 351 ZIUA 17 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ieremia 31:31 – Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. DumnezeuContinue reading “17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina”

16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu

ZIUA 350 ZIUA 16 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Filipeni 2:9-11 – De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;pentru ca, înContinue reading “16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu”

15 Decembrie – Viață și moarte de Crăciun

ZIUA 349 ZIUA 15 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 10:10 – Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-oContinue reading “15 Decembrie – Viață și moarte de Crăciun”

14 Decembrie – A devenit real pentru poporul Său

ZIUA 348 ZIUA 14 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:6 – Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e maiContinue reading “14 Decembrie – A devenit real pentru poporul Său”