13 Decembrie – Realitatea ultimă este aici

ZIUA 347 ZIUA 13 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:1-2, 5 – Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului deContinue reading “13 Decembrie – Realitatea ultimă este aici”

12 Decembrie – Înlocuirea umbrelor

ZIUA 346 ZIUA 12 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 8:1-2 – Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnieContinue reading “12 Decembrie – Înlocuirea umbrelor”

11 Decembrie – Motivul pentru care a venit Isus

ZIUA 345 ZIUA 11 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruContinue reading “11 Decembrie – Motivul pentru care a venit Isus”

10 Decembrie – Aur, smirnă și tămâie

ZIUA 344 ZIUA 10 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Matei 2:10-11 – Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui,Continue reading “10 Decembrie – Aur, smirnă și tămâie”

9 Decembrie – Două tipuri de împotriviri față de Isus

ZIUA 343 ZIUA 9 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Matei 2:3 – Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Domnul Isus devineContinue reading “9 Decembrie – Două tipuri de împotriviri față de Isus”

8 Decembrie – Steaua supranaturală a Betleemului

ZIUA 342 ZIUA 8 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Matei 2:2 – şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit săContinue reading “8 Decembrie – Steaua supranaturală a Betleemului”

7 Decembrie – Magii și Mesia

ZIUA 341 ZIUA 7 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Matei 2:1-2 – După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din RăsăritContinue reading “7 Decembrie – Magii și Mesia”

6 Decembrie – Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui

ZIUA 340 ZIUA 6 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Luca 2:12-14 – 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 13 Şi deodată, împreună cuContinue reading “6 Decembrie – Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”

5 Decembrie – Pentru Calvar nu a existat nicio rută ocolitoare

ZIUA 339 ZIUA 5 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Luca 2:6-7 – 6 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 7 Şi a născut pe Fiul ei cel întâiContinue reading “5 Decembrie – Pentru Calvar nu a existat nicio rută ocolitoare”

4 Decembrie – Dumnezeul oamenilor mici

ZIUA 338 ZIUA 4 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Luca 2:1-5 – În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 2 Înscrierea aceasta s-a făcut întâiaContinue reading “4 Decembrie – Dumnezeul oamenilor mici”