25 Decembrie – Trei cadouri de Crăciun

ZIUA DE CRĂCIUN 1 Ioan 3:7-8 – Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 1 Ioan 2:1-2 – Copilașilor, vă scriu aceste lucruriContinue reading “25 Decembrie – Trei cadouri de Crăciun”

24 Decembrie – Două scopuri esențiale pentru Crăciun

ZIUA 24 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. 1 Ioan 3:7-8 – Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de laContinue reading “24 Decembrie – Două scopuri esențiale pentru Crăciun”

23 Decembrie – Darul de nedescris al lui Dumnezeu

ZIUA 23 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Romani 5:10-11 – Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcațiContinue reading “23 Decembrie – Darul de nedescris al lui Dumnezeu”

22 Decembrie – Pentru ca voi să credeți

ZIUA 22 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 20:30-31: Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentruContinue reading “22 Decembrie – Pentru ca voi să credeți”

21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit

ZIUA 21 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 18:37 – „Atunci, un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venitContinue reading “21 Decembrie – Nașterea Celui de mult vestit”

20 Decembrie – Solidaritatea Crăciunului

ZIUA 20 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. 1 Ioan 3:8 – Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Pe banda rulantă a producției lui Satan sunt scoase la iveală în fiecare ziContinue reading “20 Decembrie – Solidaritatea Crăciunului”

19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați

ZIUA 19 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, săContinue reading “19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați”

18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune

ZIUA 18 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ioan 17:18 – Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Sărbătoarea Crăciunului este un model pentru a faceContinue reading “18 Decembrie – Crăciunul, un model pentru misiune”

17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina

ZIUA 17 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Ieremia 31:31 – Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Dumnezeu este dreptContinue reading “17 Decembrie – Cea mai măreață mântuire pe care ți-o poți imagina”

16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu

ZIUA 16 de advent* „advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Filipeni 2:9-11 – De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;pentru ca, în Numele luiContinue reading “16 Decembrie – Cel mai reușit pas înapoi al lui Dumnezeu”