20 Ianuarie – Lupta de a-ți aminti

Autor: John Piper ZIUA 20 Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt. – Plângerile lui Ieremia 3:21-22 Unul dintre marii dușmani ai speranței este uitarea promisiunilor lui Dumnezeu. A-ți aminti este de mult folos. PetruContinue reading “20 Ianuarie – Lupta de a-ți aminti”

19 Ianuarie – Cum să slujești unui șef rău?

Autor: John Piper ZIUA 19 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. – Efeseni 6:7-8 Luați în considerare aceste 5 idei scoase din textul din Efeseni 6:7-8 în legătură cu meseria ta. 1.Continue reading “19 Ianuarie – Cum să slujești unui șef rău?”

18 Ianuarie – Remediul pentru mândrie

Autor: John Piper ZIUA 18 13 Ascultați, acum, voi care ziceți: Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga 14 și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintelContinue reading “18 Ianuarie – Remediul pentru mândrie”

17 Ianuarie – Credinciosul autentic este nerăbdător ca Domnul să revină

Autor: John Piper ZIUA 17 tot așa, Christos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă. – Evrei 9:28 Ce trebuie să faci ca să știi sigur că păcatele tale sunt șterseContinue reading “17 Ianuarie – Credinciosul autentic este nerăbdător ca Domnul să revină”

16 Ianuarie – Vorbe în vânt

Autor: John Piper ZIUA 16 Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? – Iov 6:26 În durere și în disperare oamenii spun adesea lucruri pe care altfel nu le-ar spune. În astfel de situații, oamenii pictează realitatea cu linii mai întunecate decât oContinue reading “16 Ianuarie – Vorbe în vânt”

15 Ianuarie – Libertatea harului

Autor: John Piper ZIUA 15 „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greșelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus” –Continue reading “15 Ianuarie – Libertatea harului”

14 Ianuarie – Fereastra inimii

Autor: John Piper ZIUA 14 Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. – Evrei 12:3 Una dintre cele mai remarcabile capacități ale minții umane esteContinue reading “14 Ianuarie – Fereastra inimii”

13 Ianuarie – Porunca creatoare

Autor: John Piper ZIUA 13 „De aceea zice: Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Christos te va lumina.” – Efeseni 5:14 Când Isus i-a poruncit lui Lazăr să învie din morți, cum a ascultat porunca aceea? Ioan 11:43 spune: „După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!””.Continue reading “13 Ianuarie – Porunca creatoare”

12 Ianuarie – Cheia experimentării

Autor: John Piper ZIUA 12 Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. – 2 Corinteni 9:8 Știm că credința în harul viitor al lui Dumnezeu este cheia pentru a experimenta generozitatea, pentru că Pavel ne arată în 2 CorinteniContinue reading “12 Ianuarie – Cheia experimentării”

11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și de adevăr

Autor: John Piper ZIUA 11 Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fiContinue reading “11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și de adevăr”