13 Ianuarie – Porunca creatoare

Autor: John Piper ZIUA 13 „De aceea zice: Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Christos te va lumina.” – Efeseni 5:14 Când Isus i-a poruncit lui Lazăr să învie din morți, cum a ascultat porunca aceea? Ioan 11:43 spune: „După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!””.Continue reading “13 Ianuarie – Porunca creatoare”

12 Ianuarie – Cheia experimentării

Autor: John Piper ZIUA 12 Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. – 2 Corinteni 9:8 Știm că credința în harul viitor al lui Dumnezeu este cheia pentru a experimenta generozitatea, pentru că Pavel ne arată în 2 CorinteniContinue reading “12 Ianuarie – Cheia experimentării”

11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și de adevăr

Autor: John Piper ZIUA 11 Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fiContinue reading “11 Ianuarie – Pasionat de Dumnezeu și de adevăr”

10 Ianuarie – Cum va avea loc judecata credincioșilor?

Autor: John Piper ZIUA 10 Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. – Apocalipsa 20:12Continue reading “10 Ianuarie – Cum va avea loc judecata credincioșilor?”

9 Ianuarie – Doar pentru puțin timp

Autor: John Piper ZIUA 9 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Christos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. – 1 Petru 5:10 Uneori, în mijlocul suferințelor și a stresului obișnuit din viața de ziContinue reading “9 Ianuarie – Doar pentru puțin timp”

8 Ianuarie – Câștigă ceea ce nu poți pierde

Autor: John Piper ZIUA 8 „Isus S-a uitat ţintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.” – Marcu 10:27 Iată două stimulente mari de la Isus pentru a deveni creștin și pentru a te dedica cauzei misiunilor,Continue reading “8 Ianuarie – Câștigă ceea ce nu poți pierde”

7 Ianuarie – Harul negat aduce un alt har asigurat

Autor: John Piper ZIUA 7 (…) în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. – Faptele Apostolilor 14:22 Nevoia de putere interioară apare nu doar din cauza epuizării pe care o aduce stresul cotidian, ci și din suferința și suferințele care apar din când în când. Și, adevărul este, că uneori apar multe.Continue reading “7 Ianuarie – Harul negat aduce un alt har asigurat”

6 Ianuarie – Voia lui Dumnezeu este ca tu să te apropii

Autor: John Piper ZIUA 6 „să ne apropiem cu o inimă curată” – Evrei 10:22a Porunca ce ni se dă în acest pasaj este să ne apropiem de Dumnezeu. Marele scop al scriitorului cărții Evrei este să ne apropiem de Dumnezeu, să avem părtășie cu El, să nu ne mulțumim cu o viață creștină laContinue reading “6 Ianuarie – Voia lui Dumnezeu este ca tu să te apropii”

5 Ianuarie – Dușmanul nostru fără putere

Autor: John Piper ZIUA 5 „Pe voi, care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. AContinue reading “5 Ianuarie – Dușmanul nostru fără putere”

4 Ianuarie – Speranță pentru creștinii imperfecți

Autor: John Piper ZIUA 4 „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” – Evrei 10:14 Acest verset este plin de încurajare pentru păcătoșii imperfecți ca noi și plin de motivație pentru sfințenie. Înseamnă că poți avea siguranța că ești desăvârșit și complet în ochii Tatălui tău cerescContinue reading “4 Ianuarie – Speranță pentru creștinii imperfecți”