Ce învățăm? – mărturisirea de credință

Corpus Reformatorum

Mărturisirea de credință constituie crezul de bază pe care îl mărturisim, îl predicăm oamenilor și îl credem. Prezenta carte nu-și propune prezentarea exhaustivă a tuturor doctrinelor, ci mai degrabă o privire pe scurt a coordonatelor teologice a lucrării Corpus Reformatorum. Doctrina ocupă cel mai important loc, alături de trăirea practică, în viața unui creștin, de aceea credem că este de o importanță deosebită ca toți credincioșii creștini care doresc să se aplece asupra lucrurilor sfinte să aibă o relație spirituală cu Dumnezeu, să cunoască învățăturile Scripturii și deci să studieze teologia. Lucrarea de predicare nu poate fi separă de teologie, după cum nici mărturia curată înaintea lumii nu poate fi realizată fără a studia cu seriozitate, frică și pietate aceste învățături minunate.

  • Anul publicării: 2021
  • Format: A5
  • Număr de pagini: 42
  • Preț: GRATUIT
  • Format: .pdf

DESCARCĂ .pdf

ACEASTĂ LUCRARE POATE FI DISTRIBUITĂ NUMAI ÎN MOD GRATUIT ȘI POATE FI PRINTATĂ ÎNTR-UN NUMĂR NELIMITAT DE EXEMPLARE.

FORMULARUL DE COMANDĂ

%d bloggers like this: