Tîrgu Mureș,
România

Cine suntem?

Corpus Reformatorum este o asociație care își propune apărarea doctrinei creștine, valorile istorice ale baptiștilor particulari (particular baptists) și doctrinele harului.

Asociația Corpus Reformatorum a fost înființată în anul 2020 în județul Mureș și este o organizație social-religioasă al cărei scop este de a susține din punct de vedere spiritual și social copii, tineri, adulți și vârstnici. Activitatea noastră se concentrează în sfera publicistică și umanitară iar până în prezent peste 20.000 de persoane au beneficiat de resursele noastre.

Asociația Corpus Reformatorum este o lucrare care mărturisește crezurile creștine antice (crezul Apostolic, crezul de la Calcedon, crezul Niceo-constantinopolitan, crezul Atanasian) și îmbrățișează convingerile și valorile baptiștilor particulari așa cum sunt ele definite de Mărturisirea de credință baptistă de la Londra din anul 1689.

Asociația „Corpus Reformatorum” este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 12/2021 și are codul de identificare fiscală 44835585.

Cui dăm socoteală?

În primul rînd dăm socoteală lui Dumnezeu pentru lucrarea noastră și vom da socoteală la sfîrșitul vremurilor pentru fiecare lucru pe care-l vom fi făcut sau pe care am fi putut să-l facem spre slava Lui și nu l-am făcut.

În al doilea rînd, credem că orice lucrare, așa cum este și Asociația Corpus Reformatorum, care nu este în ea însăși o biserică, trebuie să fie supusă unei biserici locale și bătrînilor (prezbiterilor) acestora.

Asociația Corpus Reformatorum dă socoteală de misiunea asumată înaintea prezbiterilor Bisericii Creștine Baptiste „Betania” din mun. Reghin, județul Mureș, România.

Cu ce ne ocupăm?

(1) Obiective religioase:

 1. Promovarea educației religioase corecte în rândul copiilor, tinerilor, adulților și vârstnicilor din România;
 2. Promovarea valorilor permanente, cum ar fi: dreptatea, dărnicia, hărnicia etc.
 3. Menținerea legăturii permanente cu biserica baptistă și toate programele culturale, educative sociale, artistice, pe care aceasta le organizează;
 4. Crearea unui climat socio-psihologic în conformitate cu rânduiala bisericească baptistă;
 5. Susținerea atitudinii pozitive și a faptelor empatice în dezvoltarea intelectuală a oamenilor.
 6. Oferirea de resurse gratuite pentru formarea și educarea religioasă;
 7. Constituirea unor grupuri de studiu a doctrinelor religiei creștine.

(2) Obiective social-educative:

 1. Promovarea educației morale în rândul familiilor creștine;
 2. Organizarea de reuniuni cu scop educativ și de socializare în rândul credincioșilor creștini;
 3. Dotarea sălilor de clasă cu materiale educative și didactice, jucării, cărți, în conformitate cu programa specifică vârstei;
 4. Organizarea unor acțiuni sociale prin care se promovează interacțiunea bazată pe atitudini psihologice corecte și evolutiv morale;
 5. Încurajarea participării oamenilor la evenimentele organizate de biserică/asociație, în vederea menținerii în mediul creștin și moral;
 6. Ajutorarea persoanelor nevoiașe prin donații în bani, prin pachete cu alimente, haine, jucării, etc.

(3) Obiective cultural-artistice:

 1. Organizarea de evenimente artistice, religioase, muzicale;
 2. Organizarea unor spectacole, concerte, conferințe, workshop-uri prin care să fie promovate valorile religioase și morale.

Pentru a citit fragmente din statutul de organizare și funcționare al Asociației “Corpus Reformatorum” click aici.

Cine ne finanțează?

Nu am avut, nu avem și nu vom avea vreodată vreun sponsor financiar. Lucrarea noastră se desfășoară prin finanțele personale ale fiecărui asociat. Nu am cerut, nu cerem și nu vom cere niciodată finanțe, resurse sau bunuri materiale nimănui în scopul continuării slujirii noastre.

Asociația Corpus Reformatorum reușește să facă alte lucrări (tipărire de cărți, donații, evanghelizare prin literatură, susținerea financiară a celor nevoiași și bolnavi) prin intermediul donațiilor. Nu am cerut, nu cerem și nu vom cere nimănui să doneze. Credem că Dumnezeu se va îngriji de detaliile financiare în providența Sa.

Lucrările publicate de noi sînt oferite gratuit în format .pdf și pot fi utilizate în conformitate cu politica de copyright (click aici).

Cărțile, tractatele, broșurile și celelalte resurse tipărite sunt oferite gratuit în limita unui singur exemplar din fiecare lucrare. În cazul comenzilor care vizează mai mult de 1 exemplar, persoana doritoare are posibilitatea ca printr-o donație să acopere costul de producție celorlalte exemplare. Pentru aflarea costului de producție, vă rugăm să ne contactați folosind formularul din josul acestei pagini. Donațiile se fac potrivit acestor instrucțiuni.

Donațiile nu constituie nici prima, nici ultima și nici principala sursă de venit a Asociației Corpus Reformatorum. Donațiile reprezintă dărnicia donatorilor și generozitatea lor în scopul continuării lucrării Domnului.

Respingem cu desăvîrșire conceptul secular de „Evanghelie a prosperității” și stăm cu putere împotriva acestei erezii nimicitoare. Nu credem și nu predicăm oamenilor îmbogățirea, bunăstarea, binecuvîntarea, vindecarea, înțelepciunea sau rezolvarea problemelor ca urmare a susținerii lucrării lui Dumnezeu. Credem că fiecare credincios creștin este responsabil înaintea lui Dumnezeu de modul în care își folosește finanțele, avînd datoria creștină de a susține propovăduirea autentică a Cuvîntului lui Dumnezeu în scopul îndeplinirii mandatului din Matei 28:19, iar nu cu scopul obținerii beneficiilor mai sus amintite sau al oricăror alte beneficii pe acest pămînt.

Pentru mai multe detalii despre cum folosim donațiile, click aici.

De ce ne numim ”Corpus Reformatorum”?

Nu pentru că aparținem cultului creștin reformat sau vreunei biserici reformate. Credem că reforma trebuie să-și facă simțită prezența în fiecare biserică creștină, fără deosebire. Prin intermediul Asociației ”Corpus Reformatorum” urmărim reformarea bisericii locale, bisericilor naționale dar și reformarea vieților tuturor celor cu care intrăm în contact.

Ce credem?

Asociația Corpus Reformatorum este o lucrare care mărturisește crezurile creștine antice (crezul Apostolic, crezul de la Calcedon, crezul Niceo-constantinopolitan, crezul Atanasian) și îmbrățișează convingerile și valorile baptiștilor particulari așa cum sînt ele definite de Mărturisirea de credință baptistă de la Londra din anul 1689.

În principal, Asociația Corpus Reformatorum este definită de cele 5 SOLA:

 1. Sola Fide (sîntem mîntuiți numai prin credință în Isus Christos)
 2. Sola Scriptura (Scriptura este singura noastră autoritate în materie de viață și credință)
 3. Solus Christus (măntuirea este numai prin Isus Christos, singurul Domn, Stăpîn și Mîntuitor)
 4. Sola Gratia (sîntem mîntuiți numai prin harul lui Dumnezeu)
 5. Soli Deo Gloria (gloria i se cuvine numai lui Dumnezeu nu și altor oameni, indiferent de sfințenia vieții lor)

Orientările noastre teologice sînt după cum urmează:

 1. CREAȚIA
  • creaționism Biblic (lumea a fost creată de Dumnezeu în 6 zile de cîte 24 de ore)
 2. FAMILIA
  • complementarianism (Dumnezeu a creat bărbatul și femeia egali ca ființe dar diferiți în rolurile pe care le au)
 3. PERSOANA LUI DUMNEZEU
  • trinitarianism + filioque (Dumnezeu este unul în esență și 3 în Persoane; Duhul Sfînt purcede atît de la Tatăl cît și de la Fiul)
 4. OMUL
  • dihotomism (omul este format din trup și suflet)
  • depravare totală (prin căderea în păcat, toți oamenii au devenit incapabili să facă vreun bine spiritual și sînt în totalitate corupți și decăzuți)
 5. SOTERIOLOGIE
  • calvinism infralapsarianist (totală depravare, alegere necondiționată, ispășire limitată, har irezistibil, perseverența sfinților)
  • 3 legăminte
   • legămîntul răscumpărării – În eternitate în Trinitate
   • legămîntul faptelor – Dumnezeu cu Adam înainte de cădere
   • legămîntul harului – Dumnezeu cu omul după cădere
 6. RÎNDUIELI BISERICEȘTI
  • credobaptism (botezul este mărturia publică în fața bisericii locale a credinciosului mîntuit)
  • zwinglianism (pîinea și vinul simbolizează trupul și sîngele Domnului Isus Christos)
  • prezbiterianism (conducerea bisericii este asigurată de bătrîni – prezbiteri – aleși de comunitatea locală)
 7. LUCRAREA DUHULUI
  • convinge
  • regenerează
  • aduce pocăința și credința
  • sfințește
   • locuiește în credincios
   • sigilează pentru totdeauna mîntuirea
  • glorifică
  • cesaționism (darurile miraculoase și revelatoare au încetat odată cu perioada apostolică. Singurele daruri care funcționează astăzi în biserica lui Christos sînt cele de slujire)
 8. VREMURILE DIN URMĂ
  • înviere în trup de slavă
  • Iadul este veșnic
  • pămînt transformat și univers transformat

Pentru o prezentare mai detaliată a coordonatelor teologice ale Asociației Corpus Reformatorum vă rugăm să consultați mărturisirea noastră de credință (click).

Unde ne găsești?

Facebook: https://www.facebook.com/corpus.reformatorum
Instagram: https://www.instagram.com/corpus.reformatorum/
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/ro/podcast/corpus-reformatorum/id1534479954
Anchor.fm: https://anchor.fm/corpus-reformatorum
Spotify: https://open.spotify.com/show/7DgEXNuE56rYBjg9bcVD8O

Rapoarte financiare anuale

Ai alte întrebări? Contactează-ne:

%d bloggers like this: