top
Posts tagged "botezul cu duhul sfant"

Thomas Edgar oferă unul dintre cele mai amănunțite studii despre termenul grecesc "glossa" în cartea sa Miraculous Gifts. Un studiu al cuvântului "glossa" este important pentru a determina la ce tip de "limbi" se referă Pavel în 1 Corinteni 12-14. Scrie Pavel despre limbi extatice (neinteligibile) sau nu? Studiul lexical al lui Edgar prezintă un caz convingător că darul limbilor a fost întotdeauna capacitatea supranaturală de a vorbi limbi umane neînvățate anterior. Termenul "glossa" nu a fost niciodată folosit pentru

Nu, bărbatul din imaginea de mai sus nu este agentul Gestapo Arnold Ernst Toht care a încercat să găsească Chivotul Legământului în Indiana Jones: Raiders of Lost Ark. Ochelarii Windsor și pălăria pot aparține unei persoane de inspirație religioasă, dar cu siguranță nu unui răufăcător. Bărbatul din imagine este reverendul Alfred Goodrich Garr (1875 -1944), unul dintre primii misionari penticostali. Biograful lui Garr, Steve Thompson, îl cataloghează ca fiind "un apostol al secolului al XX-lea". Dar înainte de a deveni

Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mentale precizează: Iluziile sunt convingeri fixe care nu se pot schimba în lumina dovezilor contradictorii. Conținutul lor poate include o varietate de teme (de exemplu, persecutorii, referențiale, somatice, religioase, grandioase).DSM-5, 87. Iluzia este un termen psihiatric puternic. Acesta descrie credințele și impresiile care sunt menținute în mod deliberat în ciuda faptului că sunt contrazise de realitate și de raționamentul logic. În calitate de creștini, am putea ezita să îmbrățișăm terminologia și definițiile psihologiei seculare. Dar

Charles Fox Parham este, fără îndoială, fondatorul penticostalismului, care a început la Colegiul Biblic Bethel din Topeka, Kansas, în 1901. A fost un evanghelist itinerant cu influențe metodiste și ale quakerilor. Parham poate fi considerat chiar părintele întregii reînnoiri carismatice, inclusiv al numeroaselor sale dezvoltări interconfesionale din secolul XX. Astfel, istoricii bisericești fac distincția între trei valuri diferite de dezvoltare. Hyatt explică: …a existat o adevărată explozie a creștinismului carismatic. Începând cu mișcarea penticostală în 1901 și revitalizată de mișcarea carismatică