Comunicat al Asociației “Corpus Reformatorum” în legătură cu războiul din Ucraina

În urmă cu aproape 2000 de ani, tot pe fondul unor conflicte politice care mocneau deja de câteva sute de ani, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Isus următoarele: “Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” (Faptele apostolilor 1:6). Domnul Isus le-a răspuns: “Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (v. 7)

Suntem astăzi, așa cum am mai fost, în pragul unor evenimente primejdioase pentru pacea mondială și pentru liniștea familiei noastre. În aceste momente ne gândim din ce în ce mai puțin la bunurile materiale și începem să ne îndreptăm privirea spre libertatea și viața noastră.

Noi credem că Dumnezeu nu se schimbă niciodată și de asemenea mărturisim că niciun lucru din această lume nu se întâmplă fără voia Sa.

În repetate rânduri Domnul Isus ne-a îndemnat să nu ne oprim în loc și să analizăm toate lucrurile pentru a înțelege logica istoriei. Aceste lucruri sunt rezervate providenței Sale neînțelese de noi.

“El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înțelepciunea Lui, a întins cerurile cu puterea Lui.” – Ieremia 51:15

“Se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?” Amos 3:6

În această perioadă vom fi foarte tentați să privim la lucrurile din jurul nostru ca fiind dovezi clare a faptului că Dumnezeu este nedrept. Nu este așa. El a fost, este și va rămâne drept. Să nu cădem în greșeala de a crede că dacă nu înțelegem noi ce se întâmplă cu lumea aceasta, atunci Dumnezeu, Cel care o guvernează, nu știe ce face cu ea.

Frământarea ucenicilor a fost similară. Au vrut explicații în legătură cu lumea politică, dar Domnul Isus le-a dat cea mai bună garanție: “Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.”

Războiul care a izbucnit astăzi este o vreme, un soroc pe care Tatăl nostru din ceruri Îl are sub stăpânirea Sa. Un soroc este un timp fixat pentru un anumit eveniment, un timp care nu poate fi schimbat. Și, devreme ce acest timp, această vreme pe care noi o trăim astăzi, a fost fixată de Dumnezeul atotputernic care guvernează istoria întreagă, ce ar putea face omul?

Să știți dar că Eu sunt Dumnezeu, și că nu este alt dumnezeu afară de Mine. Eu dau viață și Eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc, Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. – Deuteronom 32:39

Trăim o vreme în care mulți vor reinterpreta Apocalipsa, cartea Daniel și alte scrieri din Sfânta Carte, dar o vor face degeaba, fiindcă se înșală.

Trăim o vreme când mulți vor duce în rătăcire pe mulți, pentru că aceștia din urmă nu cred că Dumnezeu este suveran și atotputernic, pentru că aceștia din urmă nu cred că Dumnezeu are planurile Lui și mijloacele Lui prin care Își duce la îndeplinire scopurile cu această lume.

Ceea ce vă rugăm în numele Domnului Isus, și ceea ce le-a poruncit chiar El ucenicilor, este să nu vă îngrijorați și nici să nu analizați sau să încercați să înțelegeți pe deplin totul, ci mai degrabă să continuați să duceți Evanghelia până la marginile pământului.

Ca oameni, nu știm cât va mai fi lumea aceasta. Doar Dumnezeu știe. Dar ce putem să știm cu certitudine este că atât cât se mai poate zice astăzi, oamenii se pot îndrepta spre Dumnezeu, Singurul în care își vor găsi mântuirea și pacea. Și, odată dobândite acestea prin credința în Christos Isus, nici lumea, nici politica, nici războiul, nici pacea, nici bunurile, nici boala, nici sănătatea, nici prigoana, nici sărăcia și nici dezastrul nu ne mai pot despărți de Cel ce este Dumnezeu.

În aceste momente grele și de cumpănă internațională, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru poporul Său dar și pentru toți ceilalți oameni pentru ca aceștia să vină la pocăință atât cât se mai poate.

Îi susținem în rugăciune pe frații noștri din Ucraina și din toate zonele afectate. Îi susținem în rugăciune și pe frații noștri din Rusia, care nu au nimic de a face cu acest război. Îi susținem în rugăciune pe toți cei care sunt, într-un fel sau altul, implicați în acest război, oriunde s-ar afla ei, din orice națiune ar fi.

Vă invităm să faceți același lucru. Dumnezeu nu a abandonat lumea. Așa o guvernează El, “căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă.” (Eclesiastul 3:17). Atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva cu lumea aceasta, îi trimite pe genunchi pe cei mântuiți. Să cădem pe genunchi și să avem deplină încredere în Dumnezeu!

Asociația “Corpus Reformatorum”, 24 februarie 2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: