24 Februarie – Dumnezeu deschide inimi

Autor: John Piper

ZIUA 55

„Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.” (Faptele Apostolilor 16:14)

Oriunde a predicat apostolul Pavel, au fost oameni care au crezut și oameni care nu au crezut. Cum ne explicăm de ce unii dintre cei care erau morți în greși și păcate („Voi eraţi morţi în greșelile și în păcatele voastre”Efeseni 2:1) au crezut propovăduirea lui Pavel iar alții nu?

Răspunsul este următorul: cel care nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu, nu a crezut pentru că nu l-a primit  (Faptele Apostolilor 13:46) și „nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2: 14). „Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună.” (Romani 8:7).

Oricine aude și respinge Evanghelia „urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele” (Ioan 3:20). Acești oameni au „mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neștiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor” (Efeseni 4:18)

Ei se află într-o stare de ignoranță vinovată. Adevărul este disponibil, dar ei „înădușă adevărul în nelegiuirea lor” (Romani 1:18).

Dar atunci de ce cred cei care cred, din moment ce toți sunt în această stare de împietrire a inimii răzvrătite și morți în greșelile lor? Cartea Faptele Apostolilor oferă răspunsul în cel puțin trei moduri diferite.

Unul este că ei sunt aleși să creadă. Când Pavel a propovăduit în Antiohia Pisidiei, neamurile s-au bucurat și „toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veșnică au crezut.” (Fapte apostolilor 13:48).

Un alt răspuns este că Dumnezeu a dat pocăință. Când sfinții din Ierusalim au auzit că neamurile, și nu doar iudeii, răspund la Evanghelie, ei au spus: „Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa” (Fapte apostolilor 11:18).

Totuși cel mai clar răspuns din Faptele Apostolilor la întrebarea: „de ce o persoană crede Evanghelia?” este că Dumnezeu deschide inima. Lidia este cel mai bun exemplu. De ce a crezut? Faptele Apostolilor 16:14 spune: „Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel”.

Deci dacă ești credincios în Isus, toate acestea ți s-au întâmplat: ai fost rânduit să crezi; ți s-a dat să te pocăiești; și Domnul ți-a deschis inima. Tot restul vieții tale ar trebui să fii plin de mulțumire și uimit de acest miracol: ești credincios!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Opens The Heart – https://www.desiringgod.org/articles/god-opens-the-heart

Tradus cu permisiune – Translated with permission

One thought on “24 Februarie – Dumnezeu deschide inimi

  1. Esti glorios Domnul meu!
    Îți mulțumesc că mi te-ai descoperit și îți mulțumesc că mi-ai deschis inima.
    Iti mulțumesc pentru chemare și îți mulțumesc pentru Mântuire, Te iubesc Domnul meu și îți voi mulțumi cât voi trăi!!! 🙏

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: