Vreau să fiu botezată – Soțul meu se opune

Autor: John Piper

După cum mulți dintre voi vă puteți imagina, atunci când unul dintre soți este mântuit iar celălalt nu, acest fapt poate duce la multe tensiuni în interiorul familiei. Poate că nu trebuie să vă imaginați aceste tensiuni. Poate aceasta este chiar realitatea pe care o trăiești. De cel puțin cinci ori am mai abordat aceste tensiuni. Și o să reiau acest lucru astăzi. Este vorba de o întrebare a unei femei. Iată întrebarea ei:

Pace frate John! Deși m-am identificat întotdeauna ca fiind creștină, recent am experimentat nașterea din nou, fiind adultă, căsătorită și cu copii, la vârsta de 34 ani. Dau slavă Domnului! Totuși, soțul meu nu este creștin. Isus mi-a transformat viața. Și, deși soțul meu m-a susținut până acum, el nu vreau ca eu să fiu botezată. Eu simt că a venit timpul să mă botez. Dar nici nu vreau să mă opun dorințelor exprimate de soțul meu. Efeseni 5:22-24 spune că ar trebui să mă supun soțului meu. 1 Petru 3:1 vorbește despre influența comportamentului unei soții asupra soțului ei necredincios. Eu știu că Isus vrea ca eu să fiu botezată. Deci, ar trebui să fac asta împotriva voinței soțului meu?

La sfârșitul acestui articol, răspunsul oferit va fi da. Dar pentru ca să înțelegem de ce, mai sunt câte lucruri de spus, așa că haideți să ne luăm câteva minute să analizăm situația.

Noul Testament, fie că este vorba de Efeseni 5 sau 1 Corinteni 11 sau Coloseni 3 sau 1 Petru 3, ne învață că soții sunt capul soțiilor lor, așa cum Christos este capul bisericii și că soțiile ar trebui să vină bucuroase în sprijinul conducerii pe care Dumnezeu a încredințat-o bărbatului. Noul Testament numește acest sprijin: supunere.

Așadar, aș defini supunerea astfel: dispoziția inimii și a minții unei soții, de dragul lui Christos, de a oferi cu bucurie sprijin soțului ei, în exercitarea rolului lui de conducător al familiei. Și, motivul pentru care folosesc această definiție – și anume, o dispoziție a inimii și a minții de a se conforma cu bucurie inițiativelor și conducerii soțului pentru numele Domnului – este fiindcă cele două aspecte ale definiției, dispoziția și de dragul Domnului, oferă limitări ale caracterului absolut al ascultării față de soț.

Prima limitare o întâlnim în cuvintele o dispoziție a inimii și a minții, deoarece poți avea o dispoziție de ate conforma chiar dacă uneori, din motive ce țin de sfințenie biblică, s-ar putea să nu te conformezi. Cu alte cuvinte, există o diferență uriașă între o soție supusă din punct de vedere biblic, care vede ocazional motive biblice pentru a nu se conforma față de ceva ce soțul ei face, și o soție sfidătoare, sau o soție egalitară, care se opune clar învățăturii că responsabilitatea a fost dată de Dumnezeu soțului, și că el are inițiativa și autoritatea în relația de familie. Există o mare diferență.

Și, cealaltă limitare pe care definiția mea o pune pe ascultarea absolută față de soț, este atunci când spune că sprijinul acordat soțului, este acordat de dragul Domnului sau pentru numele Domnului. Ceea ce vreau să spun prin asta este că în primul rând soția este sub domnia Domnului Christos. Asta înseamnă să fii, în primul rând, creștin. Și api, derivat și nu absolut, este sub supunerea soțului ei.

Astfel, Pavel spune în Coloseni 3:18:

Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele.

Și, Efeseni 5:22 mai spune:

Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.

Acum, ambele afirmații care leagă supunerea de Domnul, implică faptul că supunerea față de soț decurge dintr-o realitate anterioară și mult mai înaltă – și anume, de a fi în Domnul sau de a-L avea pe Isus ca Domn.

Apoi, Petru face această conexiune și mai clară atunci când își începe discursul despre supune, în 1 Petru 2:13. El spune:

Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul (…)

Orice ascultare față de om este subordonată ascultării față de Isus. Facem lucrurile de dragul Lui, în supunere față de El, sub domnia Sa.

Ascultarea față de Isus ne trimite în relațiile pământești cu dispoziția de a sluji și de a recunoaște autoritatea dată de Dumnezeu. Dar, aceeași supunere față de Isus limitează ascultarea noastră față de cei de pe pământ, pentru că Isus nu ne lasă pe pământ să fim ascultători și în același timp neascultători de El. Cuvintele lui Petru din Faptele Apostolilor 5:29 sunt ca un steag pentru toate relațiile creștine:

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!

Ascultare și oportunitate

Deci, în ceea ce privește decizia acestei soții de a fi botezată în timp ce soțul ei nu este de acord, iată câteva lucruri pe care le-aș evidenția:

Porunca lui Christos

În primul rând, când vine vorba de porunca lui Christos versus porunca unui soț, porunca lui Christos va avea întâietate față de porunca soțului atunci când sunt în conflict, așa cum se pare că cei doi sunt în cazul nostru. Aceasta este ceea ce înseamnă să-L ai pe Isus ca Domn al vieții tale. Botezul este o poruncă a Domnului Isus. În Marea Trimitere, Matei 28:19-20, Isus ne spune să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

Botezul nu a devenit niciodată opțional în slujirea apostolilor. Nu există dovezi ale vreunui creștin din biserica primară, care să nu fi fost botezat. Presupunerea, în toate epistolele, este că toți creștinii au fost botezați. Ea este, alături de credință, o expresie exterioară a morții noastre în Christos și a învierii în El spre o viață nouă. Acesta este primul lucru.

Dispoziția ei

În al doilea rând, a alege să fi botezat împotriva dorinței soțului, nu înseamnă că ți-ai abandonat dispoziția inimii și a minții de a-l sprijini bucuroasă pe soțul tău în rolul său de conducător al familiei. Acest act excepțional de nerespectare poate fi făcut fără sfidare, fără furie, cu respect și cu afecțiune dar și cu dorul exprimat ca și soțul să observe loialitatea soției față de credința ei și care se bucură de inițiativa și conducerea sa. Soțul trebuie să înțeleagă că în acest punct, credința ei față de Isus și chemarea ei de a fi botezată este mai importantă.

Abordarea ei

În al treilea rând, aș sublinia că nu trebuie să fie precipitată sau grăbită în acțiunea ei, ci, de dragul soțului ei și de dragul păcii și speranței, poate să acționeze încet (se pare că a și făcut astfel), să se roage și să caute înțelegere la el, atât cât poate. Ea nu trebuie să dea impresia că acționează irațional. Ci că a luat această decizie cu grijă, gândindu-se, și că i-ar plăcea să-l includă și pe el în proces – și, cu adevărat să-l facă parte și pe el din acest eveniment.

Și, în sfârșit, cu titlu de încurajare, deși acesta este un punct de tensiune între ea și soțul ei, s-ar putea ca el să înțeleagă – din conversațiile pe care le au despre semnificația botezului și de ce vrea să fie botezată – ce înseamnă cu adevărat că soția lui este creștină.

Se poate ca o parte din împotrivirea lui la botez să se datoreze unei înțelegeri precare a ceea ce înseamnă să fi creștin. Și, această decizie a ei, îi poate oferi ocazia să-i explice realitatea profundă a morții spirituale în Christos și a vieții noi în Duhul, dar și implicațiile a ceea ce înseamnă să fi iertat, acceptat, iubi și locuit de Duhul Sfânt, în nădejdea vieții veșnice.

Puține lucruri îi vor oferi o ocazie la fel de bună soției pentru a-i explica soțului necredincios ce înseamnă pentru ea să fie creștină, dar și măreția botezului. Așa că, mă voi ruga ca Dumnezeu să-ți dea mare har și înțelepciune pe măsură ce mergi mai departe, dar și ca soțul tău nu numai să fie de acord, dar într-o zi să ți se și alăture în viața pe care o reprezintă cu adevărat botezul.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: What is Saving Faith?

Sursa originală: I Want to Be Baptized – My Husband Opposes It – https://www.desiringgod.org/interviews/i-want-to-be-baptized-my-husband-opposes-it?utm_campaign=Weekly+Email&utm_medium=email&_hsmi=226242895&_hsenc=p2ANqtz-8fovBzDbdc41Yf9EpiJg-ZPsdkwBK9W4mjnCCRjuID9p1JGzcVXShbEcH0KT6VSkkaoS_hmX1C9zTcivuIWZWySgM7IBMoosnDpn16pcVGYjtbeVU&utm_content=226242895&utm_source=hs_email

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: