1 Octombrie – Subiectul atot-satisfăcător

Autor: John Piper

ZIUA 274

Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. – Psalmul 37:4

A-ți manifesta plăcerea și mulțumirea nu este opțional, ci este o poruncă (în Psalmi): Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. – Psalmul 37:4.

Psalmiștii au căutat să facă exact acest lucru:

Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? – Psalmul 42:1-2

Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. – Psalmul 63:1

Se satură de belșugul Casei Tale și-i adăpi din șuvoiul desfătărilor Tale. – Psalmul 36:8

Am descoperit că bunătatea lui Dumnezeu, care este însăși temelia închinării, nu este un lucru la care să te raportezi cu o reverență superficială și dezinteresată. Nu! Ci este ceva în care să-ți găsește plăcerea!

Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! – Psalmul 34:8

Gustă! Gustă! Și o să vezi!

Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! – Psalmul 119:104

După cum spunea și C. S. Lewis, Dumnezeul din psalmi este „Subiectul atot-satisfăcător”. Poporul Lui Îl adoră pentru „bucuria nemaipomenită” pe care o găsesc în El. El este sursa plăcerii complete și nesfârșite:

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta. – Psalmul 16:11

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The All-Satisfying Object – https://www.desiringgod.org/articles/the-all-satisfying-object

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: