1 Ianuarie – Har pentru Anul Nou

Autor: John Piper

ZIUA 1 – PRIMA ZI DIN AN

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. (1 Corinteni 15:10)

Harul nu este doar dispoziția lui Dumnezeu de ne face bine atunci când nu merităm. Harul este o putere reală de la Dumnezeu care acționează și face ca lucrurile bune să se întâmple în noi și pentru noi.

Harul lui Dumnezeu a fost acțiunea lui Dumnezeu în Pavel pentru a-l face pe el să muncească din greu: Prin harul lui Dumnezeu (…) am lucrat mai mult decât toți. Așadar, când Pavel spune: „Duceți-vă până la capăt mântuirea”, el adaugă: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:12-13). Harul este puterea de la Dumnezeu de a face lucruri bune în noi și pentru noi.

Acest har este trecut și viitor. Este mereu prezent. Își trage seva din râul inepuizabil de har care vine din viitor și din rezervorul imens al harului din trecut.

În următoarele cinci minute, vei primi har din viitor, îl vei trăi în prezent, și apoi îl vei acumula în rezervorul harului trecut. Răspunsul pe care ar trebui să-l ai cu privire la harul din trecut este recunoștința iar răspunsul pentru harul de care vei avea parte în viitor trebuie să fie credința.

Suntem recunoscători pentru harul din anul trecut și suntem încrezători în harul viitor pentru noul an.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Grace for the New Year https://www.desiringgod.org/articles/grace-for-the-new-year

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: