29 Noiembrie – Singurul care poate curăța conștiința

Autor: John Piper ZIUA 333 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! – Evrei 9:14 Iată-ne în epoca modernă — epoca internetului, a smartphone-urilor, a călătoriilor în spațiu și a transplanturilorContinue reading “29 Noiembrie – Singurul care poate curăța conștiința”

28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii

Autor: John Piper ZIUA 332 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. – Romani 1:21 Atunci când mulțumirea față de Dumnezeu izvorăşte în inima omului, El este preamărit ca fiind singura sursă a binecuvântărilor noastre. ElContinue reading “28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii”

27 Noiembrie – Cum să-L preamărim pe Dumnezeu?

Autor: John Piper ZIUA 331 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu şi-L voi mări prin mulţumiri! – Psalmul 69:30 Există două tipuri de preamărire: preamărirea de tip microscopic și preamărirea de tip telescopic. Primul face ca un lucru mic să pară mai mare decât este. Al doilea face ca un lucru mare să înceapă să pară atât deContinue reading “27 Noiembrie – Cum să-L preamărim pe Dumnezeu?”

26 Noiembrie – Isus se roagă pentru noi

Autor: John Piper ZIUA 330 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. – Evrei 7:25 Versetul ne spune că Hristos poate să ne mântuiască în chip desăvârșit – pentru totdeauna – deoarece El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi.Continue reading “26 Noiembrie – Isus se roagă pentru noi”

25 Noiembrie – Glorifică-L pe Dumnezeu aducându-I mulțumiri

Autor: John Piper ZIUA 329 Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu. – 2 Corinteni 4:15 Recunoștința față de Dumnezeu este o emoție plină de bucurie. Avem un sentiment de îndatorare plin de bucurie datorită harului Său. Așa că, într-un fel,Continue reading “25 Noiembrie – Glorifică-L pe Dumnezeu aducându-I mulțumiri”

24 Noiembrie – Apucă nădejdea

Autor: John Piper ZIUA 328 De aceea, şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fostContinue reading “24 Noiembrie – Apucă nădejdea”

23 Noiembrie – Când Dumnezeu jură pe El Însuși

Autor: John Piper ZIUA 327 fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine Însuşi şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa” – Evrei 6:13-14 Există o singură Persoană a cărei valoare, onoare și demnitate, prețiozitate, măreție, frumusețe și reputație este maiContinue reading “23 Noiembrie – Când Dumnezeu jură pe El Însuși”

22 Noiembrie – Cheia maturității spirituale

Autor: John Piper ZIUA 326 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. – Evrei 5:14 Lucrul acesta este uimitor. Ar fi bine să nu îl pierdeți din vedere. V-ar putea scăpa de mulți ani în care să nu vă irosiți viața. CeeaContinue reading “22 Noiembrie – Cheia maturității spirituale”

21 Noiembrie – Profunzimea mulțumirii

Autor: John Piper ZIUA 325 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie – 2 Timotei 3:1-2 Observați cum lipsa de mulțumire merge împreună cu mândria, abuzul și lipsa de supunere. Într-alt loc, apostolul PavelContinue reading “21 Noiembrie – Profunzimea mulțumirii”

20 Noiembrie – Cinci motive pentru care moartea este un câștig

Autor: John Piper ZIUA 324 Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig – Filipeni 1:21 Cum adică este „un câștig” să mori? 1) Sufletele noastre vor fi desăvârșite (Evrei 12:22–23) Ci v-aţi apropiat de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, deContinue reading “20 Noiembrie – Cinci motive pentru care moartea este un câștig”