31 Decembrie – Am mai murit un an

Autor: John Piper ZIUA 365 – ULTIMA ZI DIN AN Îi mături ca un vis: dimineața, sunt ca iarba, care încolțește iarăși: înflorește dimineața, și crește, iar seara este tăiată și se usucă (…) Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. (Psalmul 90:5-6, 12) Pentru mine, sfârșitul anului pare caContinue reading “31 Decembrie – Am mai murit un an”

30 Decembrie – Echipat și puternic

Autor: John Piper ZIUA 364 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Christos. A Lui să fie slava înContinue reading “30 Decembrie – Echipat și puternic”

29 Decembrie – Un destin oribil

Autor: John Piper ZIUA 363 și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare. – 1 Tesaloniceni 1:10 Îți amintești vreun moment când atunci când erai copil te-ai pierdut sau ai alunecat într-o groapă sau ai fost pe cale să te îneci?Continue reading “29 Decembrie – Un destin oribil”

28 Decembrie – Veșnicia este țelul

Autor: John Piper ZIUA 362 Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. – Romani 5:2 A vedea slava lui Dumnezeu este speranța noastră supremă: Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va înfățișa “fără prihanăContinue reading “28 Decembrie – Veșnicia este țelul”

27 Decembrie – Care este scopul tău?

Autor: John Piper ZIUA 361 Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 10:31 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. – Coloseni 3:17 Când te trezeștiContinue reading “27 Decembrie – Care este scopul tău?”

26 Decembrie – Cum să tratăm calamitățile?

Autor: John Piper ZIUA 360 Căci valurile morții mă înconjuraseră, șuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră (…) Căile Domnului sunt desăvârșite, Cuvântul Domnului este curățit; El este un scut pentru toți cei ce caută adăpost în El. – 2 Samuel 22:5, 31 După pierderea celor zece copii ai săi din cauza unui dezastru natural (Iov 1:19), IovContinue reading “26 Decembrie – Cum să tratăm calamitățile?”

30 Noiembrie – Rușinea triumfătoare a crucii

Autor: John Piper ZIUA 334 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, laContinue reading “30 Noiembrie – Rușinea triumfătoare a crucii”

29 Noiembrie – Singurul care poate curăța conștiința

Autor: John Piper ZIUA 333 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! – Evrei 9:14 Iată-ne în epoca modernă — epoca internetului, a smartphone-urilor, a călătoriilor în spațiu și a transplanturilorContinue reading “29 Noiembrie – Singurul care poate curăța conștiința”

28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii

Autor: John Piper ZIUA 332 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. – Romani 1:21 Atunci când mulțumirea față de Dumnezeu izvorăşte în inima omului, El este preamărit ca fiind singura sursă a binecuvântărilor noastre. ElContinue reading “28 Noiembrie – Rădăcina nemulțumirii”

27 Noiembrie – Cum să-L preamărim pe Dumnezeu?

Autor: John Piper ZIUA 331 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu şi-L voi mări prin mulţumiri! – Psalmul 69:30 Există două tipuri de preamărire: preamărirea de tip microscopic și preamărirea de tip telescopic. Primul face ca un lucru mic să pară mai mare decât este. Al doilea face ca un lucru mare să înceapă să pară atât deContinue reading “27 Noiembrie – Cum să-L preamărim pe Dumnezeu?”