3 August – Care este motivul pentru care ai un corp?

Autor: John Piper

ZIUA 215

Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 6:20

Dumnezeu a creat universul vizibil și invizibil. El a avut un scop clar, și anume să adauge motive în plus faptului că este demn de toată gloria.

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. – Psalmul 19:1

Corpurile noastre se încadrează în aceeași categorie a lucrurilor fizice pe care Dumnezeu le-a creat fix din acest motiv. El nu va da înapoi în planul său de a se face glorificat prin intermediul ființelor umane și a corpurilor acestor ființe.

Dar, de ce să se străduiască Dumnezeu și de ce să se murdărească El cu carnea noastră putredă și pătată de păcat și de ce să-Și dorească să regenereze acest trup și apoi să-l învieze și să-l îmbrace cu slavă și nemurire? Pentru că Fiul Său a plătit un preț de sânge ca scopul Tatălui cu universul material, adică glorificarea Sa, să fie împlinit. Mai exact, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat chiar și prin intermediul trupurilor noastre.

Iată ce spune textul: ați fost cumpărați cu un preț (adică cu moartea Fiului Său). Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. Dumnezeu nu va ignora sau dezonora lucrarea Fiului Său. Dumnezeu va onora lucrarea Fiului Său prin aceea că va învia trupurile noastre din morți, iar noi ne vom folosi trupurile pentru a-L slăvi în vecii vecilor.

Din acest motiv ai un corp. Și din aceste motive el se va bucura de înviere, pentru a fi asemenea trupului glorios al lui Christos.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Why You Have a Body – https://www.desiringgod.org/articles/why-you-have-a-body

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: