2 August – Frica de moarte a dispărut

Autor: John Piper

ZIUA 214

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.Evrei 2:14-15

Cum ne eliberează Christos de frica de moarte și cum ne face El să trăim cu o mentalitate de genul să lăsăm totul în urmă, adică bunurile, familia și chiar viața?

Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii

Termenul copiii este preluat din versetul precedent și se referă la descendenții spirituali ai lui Christos. Aceștia sunt și copiii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trimițându-l pe Christos, Dumnezeu a realizat mântuirea copiilor Săi. “Deoarece copii sunt părtași sângelui și cărnii”

tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele

Fiul lui Dumnezeu care a existat înainte de a se întrupa ca veșnic Cuvânt (Ioan 1:1), a luat carne și sânge și și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate. El a devenit pe deplin om și a rămas pe deplin Dumnezeu.

pentru ca prin moarte

Motivul pentru care Christos a devenit om a fost pentru că trebuia să moară. Ca Dumnezeu El nu putea să moară pentru păcătoși. Dar, unit cu carne și oase, El a putut. Scopul încarnării Lui a fost moartea. Prin urmare, a trebuit să se nască asemeni unui muritor.

să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul

Prin moartea Sa, Christos L-a înfrânt pe diavolul. Cum? Acoperindu-ne păcatele (Evrei 10:12). Aceasta înseamnă că Satana nu mai are motive legitime pentru a ne acuza înaintea lui Dumnezeu.

Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Romani 8:33

Din ce motiv? Datorită sângelui lui Isus Christos (Evrei 9:14; Romani 5:9).

Arma supremă a lui Satan împotriva noastră este propriul nostru păcat. Dacă moartea lui Isus o ia, Satan rămâne fără arma sa cea mai puternică. În acest sens, puterea morții diavolului a fost nimicită.

şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Deci, suntem eliberați de frica de moarte. Dumnezeu ne-a justificat. În fața noastră avem numai harul viitor. Satan nu poate răsturna acest decret. Și Dumnezeu vrea ca mântuirea aceasta să aibă un efect imediat asupra vieților noastre. El face ca robia să dispară alături de frica morții.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Afraid of Death No More – https://www.desiringgod.org/articles/afraid-of-death-no-more

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: