28 August – Iertat de dragul lui Isus

Autor: John Piper

ZIUA 240

Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este! – Psalmul 25:11

Cunoscând Singur tot ce este drept, Dumnezeu nu se consultă cu nicio autoritate, pentru că nu există vreo autoritate mai mare decât El Însuși. Propria Sa valoare este valoarea supremă a universului. Prin urmare, ca Dumnezeu să facă ceea ce e drept, înseamnă că trebuie să acționeze în concordanță cu Această valoare supremă.

Dreptatea lui Dumnezeu este zelul infinit, bucuria și plăcerea pe care El o are în ceea ce este valoros, și anume, în propria Sa perfecțiune și valoare. Și, dacă ar acționa vreodată împotriva acestei valori, care este El Însuși, ar fi nedrept – ar fi idolatru.

Cum se va manifesta vreodată un astfel de Dumnezeu față de noi păcătoșii, care i-am disprețuit valoarea? Mesajul Evangheliei este că în dreptatea Sa divină se află și temelia mântuirii noastre.

Gloria infinită pe care Tatăl i-a dat-o Fiului face posibil ca eu, un păcătos rău, să fiu iubit și acceptat în Isus, datorită morții Sale care a satisfăcut dreptatea, vrednicia și slava Tatălui.

Datorită lui Christos ne putem ruga cu rugăciunea psalmistului: Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este! (Psalmul 25:11). Acum, având înțelegerea lucrurilor în loc să ne rugăm: „Pentru Numele Tău, iartă-mi fărădelegea” putem spune: „Pentru Numele lui Isus, Doamne, iară-mi fărădelegea.”

1 Ioan 2:12 spune: „Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.”, referindu-se la Numele lui Isus. Isus a ispășit păcatul și a satisfăcut dreptatea Tatălui, astfel ca păcatele noastre să fie iertate de dragul Numelui Său.

Dumnezeu este drept. El nu ascunde păcatul sub covor. Dacă un păcătos este liber, atunci înseamnă că cineva a murit pentru valoarea infinită a lui Dumnezeu pe care păcătosul a defăimat-o. Asta a făcut Christos! Prin urmare, „Pentru numele Tău, Doamne” și „Pentru numele lui Isus, Doamne” înseamnă același lucru. Și, acesta este și motivul pentru care ne rugăm pentru iertare!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Forgiven for Jesus’s Sake – https://www.desiringgod.org/articles/forgiven-for-jesuss-sake

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: