29 August – 6 adevăruri despre ce înseamnă a fi în Christos Isus

Autor: John Piper

ZIUA 241

El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Christos Isus, înainte de veșnicii. – 2 Timotei 1:9

A fi „în Christos Isus” este o realitate uimitoare! Este uluitor să fi unit cu Christos.

Dacă ești „în Christos”, ascultă ce adevăruri implică acest lucru pentru tine:

1. În Christos, tu ai primit har înainte chiar ca lumea să fie creată

(…) după harul care ne-a fost dat în Christos Isus, înainte de veșnicii. – 2 Timotei 1:9b

2. În Christos Isus ai fost ales de Dumnezeu înainte de existența lumii

În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui (…) – Efeseni 1:4

3. În Christos Isus ești iubit de Dumnezeu cu o iubire veșnică

Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Christos, Domnul nostru. – Romani 8:38-39

4. În Christos Isus ai fost răscumpărat și iertat de toate păcatele tale

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. – Efeseni 1:7

5. În Christos Isus ești socotit drept înaintea lui Dumnezeu iar neprihănirea lui Christos îți este socotită și ție

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. – 2 Corinteni 5:21

6. În Christos Isus ai devenit o nouă creație și un fiu de Dumnezeu

Căci dacă este cineva în Christos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. – 2 Corinteni 5:17

Mă rog să nu obosești niciodată să explorezi și să te bucuri de privilegiul inepuizabil de a fi în Christos Isus.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Six Things It Means to Be in Christ Jesus – https://www.desiringgod.org/articles/six-things-it-means-to-be-in-christ-jesus

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: