27 August – Isus va călca în picioare toți dușmanii noștri

Autor: John Piper

ZIUA 239

În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. – 1 Corinteni 15:24

Cât de departe se va extinde domnia lui Christos?

Versetul următor ne spune: „Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale.” Aceste cuvinte ne arată amploarea domniei Sale.

Așa face și cuvântul orice din versetul 24: În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere.

Nu există nicio boală, nicio dependență, niciun demon, niciun obicei rău, nicio vină, niciun viciu, nicio slăbiciune, niciun temperament rău, niciun capriciu, nicio formă de mândrie, nicio formă autocompătimire, nicio atitudine de ceartă, nicio formă de gelozie, nici perversitate, nici lăcomie, nicio formă de lene pe care Christos nu o va birui.

Iar încurajarea din acestă făgăduință este că atunci când te vei porni să lupți cu dușmanii credinței tale și ai sfințeniei tale, nu vei lupta singur.

În veacul acesta, Isus Christos își pune toți dușmanii sub picioarele Sale. Fiecare autoritate și orice putere vor fi cucerite.

Așadar, amintește-ți că amploarea domniei lui Christos ajunge de la cel mai mic până la cel mai mare dușman al gloriei Sale în viața ta și în universul întreg. Toate vor fi învinse!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus Will Trample All Our Enemies – https://www.desiringgod.org/articles/jesus-will-trample-all-our-enemies

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: