1 Septembrie – El face tot ce Îi place

Autor: John Piper

ZIUA 244

Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. – Psalmul 115:3

Acest verset ne învață că ori de câte ori Dumnezeu acționează, El acționează într-un mod care Îi face plăcere.

Dumnezeu nu este niciodată constrâns să facă un lucru pe care îl disprețuiește. El nu este niciodată împins într-un colț în care singura Lui soluție este să facă ceva ce urăște să facă.

Dumnezeu face tot ce Îi place. Și, prin urmare, El găsește și plăcere în tot ceea ce face.

Acest lucru ar trebui să ne facă să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să lăudăm libertatea Lui suverană – că El acționează întotdeauna în libertate, conform propriei Sale „plăceri”, urmând dictatele propriei Sale înțelepciuni.

Dumnezeu nu devine niciodată victima circumstanțelor. Este nu este niciodată forțat într-o situație în care trebuie să facă ceva care să nu-i aducă bucurie. El nu este batjocorit. El nu este prins, încolțit sau constrâns.

Chiar și într-un moment al istoriei în care a făcut ceea ce, într-un anumit sens, poate fi cel mai greu lucru de făcut pentru Dumnezeu, și anume să Îl dea pe propriul Său Fiu (Romani 8:32), Dumnezeu a fost complet liber și făcea ceea ce Îi plăcea. Pavel spune că jertfa de Sine a lui Isus a fost o jertfă de un miros plăcut pentru Dumnezeu (Efeseni 5:2). Cel mai mare păcat și cea mai importantă moarte au fost, într-un fel profund și greu de înțeles, plăcute Tatălui.

În drum spre Calvar, Isus însuși avea la dispoziție legiuni de îngeri: „Îmi dau viața ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” (Ioan 10:17b-18). În acest moment al istoriei universului, Isus părea prins în capcană, însă El a fost complet liber să facă tot ceea ce Îi plăcea Lui – și a și făcut, murind pentru glorificarea Tatălui Său întru justificarea celor nelegiuiți, adică eu și tu.

Așadar, haideți să rămânem uimiți și mirați. Și să ne cutremurăm la cunoașterea faptului că nu numai laudele noastre aduse lui Dumnezeu, ci și mântuirea noastră prin moartea lui Christos pentru noi atârnă de același mare adevăr: „Dumnezeul nostru este în cer, El face to ce vrea.”

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: He Does All That He Pleases – https://www.desiringgod.org/articles/he-does-all-that-he-pleases

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: