25 Octombrie – Marea speranță a misiunii

Autor: John Piper

ZIUA 298

Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Christos (prin har sunteți mântuiți) – Efeseni 2:5

Marea speranță a misiunii este că atunci când Evanghelia este propovăduită cu puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu Însuși face ceea ce omul nu poate face: El naște credința mântuitoare. Chemarea lui Dumnezeu face ceea ce chemarea omului nu poate face. Dumnezeu înviață morții. El dă naștere vieții spirituale. Este ca și chemarea pe care Isus i-a făcut-o lui Lazăr: Ieși afară! Și Lazăr a ascultat și a ieșit din mormânt. Chemarea lui Dumnezeu a dat naștere ascultării omului (Ioan 11:43). Așa mântuiește Dumnezeu oamenii!

Putem trezi pe cineva din somn cu chemarea noastră, dar chemarea lui Dumnezeu poate da naștere la lucruri care nici măcar nu există (Romani 4:17). Chemarea lui Dumnezeu este irezistibilă în sensul că poate învinge orice rezistență. Este infailibilă și împlinește întocmai planul lui Dumnezeu. Pavel spune:

Și pe aceia pe care i-a predestinat, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. – Romani 8:30

Cu alte cuvinte, chemarea lui Dumnezeu este atât de eficientă încât creează în mod infailibil credința de care o persoană are nevoie pentru a fi mântuită. Toți cei chemați sunt mântuiți, conform Romani 8:30. Dar nimeni nu este mântuit în absența credinței (Romani 5:1). Astfel, chemarea lui Dumnezeu nu poate eșua în scopul ei. Ea aduce în ființă credința care duce la mântuire.

Exact asta nu putem noi să facem. Este imposibi. Numai Dumnezeu poate sparge inima de piatră (Ezechiel 36:26). Numai Dumnezeu îi poate atrage pe oameni la Fiul (Ioan 6:44, 65). Numai Dumnezeu poate cerceta o imimă moartă din punct de vedere spiritual, așa încât aceasta să dea atenție Evangheliei (Faptele Apostolilor 16:14). Numai Păstorul cel Bun își cunoaște oile și le cheamă pe nume cu o putere atât de convingătoare, încât toți îl urmează – și nu vor pieri niciodată (Ioan 10:3-4, 14).

Harul suveran al lui Dumnezeu face tot ceea ce este imposibil pentru oameni, prin intermediul Evangheliei lui Isus Christos. Asta este marea speranță a misiunii!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Great Missionary Hope – https://www.desiringgod.org/articles/the-great-missionary-hope

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: