24 Aprilie – Puterea eliberatoare a iertării

Autor: John Piper

ZIUA 114

Iertate îţi sunt păcatele!Luca 7:48

O femeie vine la Isus în casa unui fariseu plângând și spălându-i picioarele. Fără îndoială că s-a simțit rușinată când ochii lui Simon au comunicat tuturor celor prezenți că această femeie era o păcătoasă și că Isus nu ar fi trebuit să o lase să-l atingă.

Într-adevăr, era o păcătoasă și avea motive să-i fie rușine. Dar nu pentru prea mult timp.

Isus i-a spus: „Iertate îţi sunt păcatele!” (Luca 7:48). Și când ceilalți prezenți au început să discute despre ea, el i-a întărit credința spunând: „Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.” (Luca 7:50).

Cum a ajutat-o ​​Isus să lupte împotriva efectelor paralizante ale rușinii? El i-a făcut o promisiune: „Iertate îţi sunt păcatele! Credința ta te-a salvat. Viitorul tău va fi unul de pace.”.  El a declarat că iertarea trecută va aduce pacea viitoare în viața ei.

Deci, problema pentru ea a fost rezolvată prin credința în harul viitor al lui Dumnezeu, înrădăcinată în autoritatea lucrării iertătoare și a cuvântului eliberator al lui Isus. Acesta este modul în care fiecare dintre noi trebuie să lupte împotriva efectelor rușinii reale – nu rușine falsă, ci rușine pe care ar trebui să o simțim cu adevărat, rușine care amenință să zăbovească prea mult și să ne paralizeze.

Trebuie să luptăm cu necredința rușinii paralizante prin preluarea promisiunilor de grație și pace viitoare care vin prin iertarea acțiunilor noastre rușinoase.

  • „Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.” (Psalmul 130:4)
  • „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând.” (Isaia 55:6–7)
  • „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)
  • „Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” (Faptele Apostolilor 10:43)

Cu toții avem nevoie de iertare. Isus a murit pentru a ne oferi iertare astăzi și mâine. Și astăzi și mâine realitatea este aceasta: iertarea lui Dumnezeu ne eliberează viitorul. Ne eliberează de rușinea paralizantă. Iertarea este plină de har viitor.

Când trăim prin credința în harul viitor, înrădăcinat în iertarea lui Dumnezeu, suntem eliberați de efectele persistente, paralizante, chiar și ale rușinii pe care merităm să o simțim. Asta înseamnă iertarea.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The liberating Power of Forgiveness – https://www.desiringgod.org/articles/the-liberating-power-of-forgiveness

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: