25 Aprilie – Mântuirea lui Pavel a fost pentru tine

Autor: John Piper

ZIUA 115

Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiinţă, în necredinţă! Și harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa și cu dragostea care este în Hristos Isus. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veșnică.1 Timotei 1:13-14, 16

Convertirea lui Pavel a avut loc de dragul tău. Ai auzit? Citește din nou: „Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veșnică”. E vorba despre noi – tu și eu.

Sper că ai înțeles și ai luat-o foarte personal. Dumnezeu te-a avut în vedere când l-a ales pe Pavel și l-a salvat prin har suveran așa cum a făcut-o.

Dacă crezi în Isus, ca Mântuitor al tău, convertirea lui Pavel a avut loc de dragul tău. Scopul convertirii lui este de a face răbdarea incredibilă a lui Hristos vie pentru tine: „Hristos să-Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veșnică”

Amintește-ți că viața de dinaintea convertirii lui Pavel a fost o încercare lungă și grea pentru Isus. „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” a întrebat Isus pe drumul Damascului (Faptele Apostolilor 9:4). „Viața ta de necredință și răzvrătire este o persecuție a mea!” Și totuși, Pavel ne spune în Galateni 1:15 că el a fost pus deoparte de Dumnezeu pentru apostolatul său încă de dinainte de a se naște. Asta e uimitor. Înseamnă că toată viața lui, până la momentul convertirii sale, a fost o îndelungată respingere și batjocură a sa la adresa lui Isus – care l-a ales să fie apostol înainte de a se naște.

De aceea, Pavel spune că, convertirea sa este o demonstrație strălucitoare a răbdării lui Isus. Răbdare oferită nouă astăzi.

De dragul nostru, Isus l-a salvat pe Pavel așa cum a făcut-o. Pentru a ne „arăta răbdarea Lui desăvârșită” (1 Timotei 1:16). Ca să nu credem că nu ne-ar putea salva cu adevărat. Ca să nu credem că El este predispus la furie. Ca să nu credem că am mers prea departe pentru a mai putea fi salvați. Ca să nu credem că ce mai dragă persoană nouă nu poate fi salvată – dintr-o dată, pe neașteptate, prin harul suveran și debordant al lui Isus.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Pauls Salvation Was For You – https://www.desiringgod.org/articles/pauls-salvation-was-for-you

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: