26 Aprilie – Ai fost făcut pentru Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 116

Domnul nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui. 1 Samuel 12:22

Numele lui Dumnezeu se referă adesea la reputația Sa, faima, renumele Lui. Acesta este modul în care folosim cuvântul „nume” atunci când spunem că cineva își face un nume. Sau folosim uneori acest termen, când ne referim la un brand cu o mare reputație. Aceasta este ceea ce cred că vrea să spună Samuel în 1 Samuel 12:22, când spune că Dumnezeu a făcut pe Israel un popor „pentru El” și că nu l-ar lepăda pe Israel „din pricina Numelui Lui celui mare”.

Acest mod de a ne raporta la numele lui Dumnezeu este confirmat în multe alte pasaje.

De exemplu, în Ieremia 13:11, Dumnezeu îl descrie pe Israel ca pe un brâu, cu care Dumnezeu a ales să-și evidențieze gloria, deși au existat momente în care Israelul a fost temporar inapt. „Căci, cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda’, zice Domnul, ‘ca să fie poporul Meu, Numele Meu, lauda Mea și slava Mea, dar nu M-au ascultat.’” De ce a fost Israel ales pentru a fi brâul lui Dumnezeu? Pentru a fi Numele, lauda și slava lui Dumnezeu.

Cuvintele „laudă” și „slavă” în acest context ne spun că „nume” înseamnă „faimă”, „renume” sau „reputație”. Dumnezeu a ales pe Israel pentru ca poporul să-și facă o reputație pentru El. Dumnezeu spune în Isaia 43:21 că Israel este „poporul pe care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele.”.

Și când biserica a ajuns să se vadă în Noul Testament drept adevăratul Israel, Petru a descris scopul lui Dumnezeu pentru noi astfel: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Cu alte cuvinte, Israelul și biserica sunt aleși de Dumnezeu pentru a-i face un Nume în lume. De aceea ne rugăm în primul rând: „Sfințească-se Numele Tău” (Matei 6:9). De aceea ne rugăm: „povăţuiește-ne pe cărări drepte din pricina Numelui Tău” (Psalmul 23:3).

Când vorbim despre a fi un popor centrat pe Dumnezeu, nu uitați, acest lucru se datorează faptului că ne alăturăm lui Dumnezeu. Și pe această parte a crucii, asta înseamnă să fim un popor dependent de Hristos, care Îl înalță pe Hristos. „Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui” (1 Ioan 2:12). „Și orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: You Were Made For God – https://www.desiringgod.org/articles/you-were-made-for-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: