2 Mai – Dumnezeu își demonstrează iubirea

Autor: John Piper

ZIUA 122

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Christos a murit pentru noi. – Romani 5:8

Observați că „își arată” este la timpul prezent iar „eram morți” este la timpul trecut. „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Christos a murit pentru noi.”

Timpul prezent implică faptul că acest fapt este în continuă desfășurare, și se întâmplă și astăzi. Se va întâmpla și în viitor.

Timpul trecut implică faptul că moartea lui Christos a avut loc o dată pentru totdeauna și nu se va mai repeta.

Christos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit (…)1 Petru 3:18a

De ce a folosit Pavel sintagma „Dumnezeu își arată” la timpul prezent? Putea foarte bine să spună „Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Christos a murit pentru noi.” Când a murit Christos, n-a fost acel lucru o demonstrație a iubirii lui Dumnezeu? Și, nu a avut loc acea moarte în trecut?

Cred că răspunsul la întrebările noastre se găsesc cu câteva versete mai sus. Pavel tocmai a spus că „necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:3-5).

Cu alte cuvinte, Dumnezeu este speranța noastră. El vrea ca noi să stăm neclintiți în El atunci când suntem în mijlocul necazurilor.

Pavel spune: „Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” (Romani 5:5). Dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noaste. Timpul acestui verb indică spre aceea că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre în trecut (la momentul convertirii) și este încă prezentă și activă.

Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru noi dându-L pe Propriul Său Fiu să moară o dată pentru totdeauna (în trecut) pentru păcatele noastre (Romani 5:8). Dar, El știe că această iubire trecută trebuie trăită ca o realitate prezentă (azi și mâine), dacă vrem să fim oameni ai răbdării, oameni de caracter și oameni plini de speranță.

Prin urmare, El nu și-a arătat dragostea numai la Calvar, ci El continuă să și-o arate chiar și astăzi, prin intermediul Duhului Sfânt care este în inimile noastre. El face acest lucru deschizând ochii inimii noaste pentru a gusta și vedea importanța jertfei de pe cruce și pentru a vedea garanția oferită de această jertfă, și anume că nimic nu ne poate despărți de Domnul nostru Isus Christos (Romani 8:38-39).

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Demonstrates His Love – https://www.desiringgod.org/articles/god-demonstrates-his-love

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: