7 Mai – Ai grijă la modul în care înțelegi ce înseamnă a sluji lui Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 127

Căci Domnul Își întinde privirile spre tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. – 2 Cronici 16:9

Ce caută Dumnezeu în lume? Asistenți? Nu. Evanghelia lui nu este un căutător de “ajutor” uman. Nici a fi creștin nu înseamnă a fi ajutorul sau asistentul lui Dumnezeu.

Dumnezeu nu caută oameni care să-i fie angajați.

Căci Domnul Își întinde privirile spre tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. – 2 Cronici 16:9

El este marele muncitor. El este Cel care poartă povara. El este Cel puternic. Și El este Cel care ne arată toate aceste lucruri. Aceste lucruri îl diferențiază pe Dumnezeul nostru, Singurul Dumnezeu adevărat, de așa-zișii dumnezei ai lumii acesteia. Dumnezeul nostru lucrează pentru noi.

cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. – Isaia 64:4

Ce vrea Dumnezeu de la noi? Nu ceea ce ne așteptăm noi. El îl mustră pe Israel pentru că i-a adus atâtea jertfe:

Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele țapilor? – Psalmul 50:13

Totuși, nu există ceva ce i-am putea dărui noi lui Dumnezeu?

Ba da, există. Problemele noastre. Nevoile noastre. Strigătele noastre pentru puterea de a face voia Sa. Asta îi putem dărui noi.

Este o poruncă: “aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 5:7). Dumnezeu va primi cu bucurie orice lucru care arată dependența noastră față de atotsuficiența Sa.

Creștinismul este despre a fi pacient. Pacienții nu își servesc medicii. Ei au încredere în medici și în tratamentul pe care aceștia îl prescriu. Predica de pe Munte este medicamentul Doctorului nostru, nu fișa postului nostru.

Însăși viața noastră este rezultatul harului lui Dumnezeu, iar nu a muncii noastre:

Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. – Romani 4:4-5

Muncitorii nu primesc haruri. Ei primesc plata. Salariul lor. În ceea ce ne privește, Dumnezeu este Cel care a muncit. Și tocmai de aceea trebuie să-I dăm toată gloria care i se cuvine.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Don’t serve God – https://www.desiringgod.org/articles/dont-serve-god

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: