16 Mai – Cea mai liberă iubire

Autor: John Piper

ZIUA 136

„Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el. Și numai de părinții tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească; și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi.”Deuteronom 10:14-15

Dragostea aleasă a lui Dumnezeu – iubirea prin care El își alege un popor – este absolut liberă. Este revărsarea grațioasă a fericirii Sale nemărginite ghidată de înțelepciunea Sa infinită.

Deuteronom 10:14–15 descrie plăcerea pe care a avut-o Dumnezeu în alegerea lui Israel dintre toate popoarele pământului. Observați două lucruri:

În primul rând, observați contrastul dintre versetele 14 și 15. De ce descrie Moise alegerea lui Israel pe fondul stăpânirii de către Dumnezeu a întregului Univers? De ce spune el în versetul 14: „ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el” și apoi spune în versetul 15: „pe voi v-a ales El dintre toate popoarele”?

Motivul pare să fie acela de a alunga orice idee conform căreia Dumnezeu a fost în vreun fel constrâns să aleagă acest popor – că au existat anumite limite în alegerea Lui și a fost cumva forțat să-l aleagă. Ideea păgână desființată este aceea că un zeu poate avea un popor și atât.

Adevărul este că IHWH este singurul Dumnezeu adevărat. El deține totul în univers și are dreptul și autoritatea de a alege orice oameni pe care îi dorește pentru El.

Astfel, adevărul nespus de minunat pentru Israel este că El i-a ales. Nu a fost constrâns. El avea dreptul de a alege absolut orice popor de pe fața pământului pentru a sluji scopurilor Sale răscumpărătoare. Sau pe toate. Sau niciunul dintre ele.

Prin urmare, când se numește „Dumnezeul lor”, nu înseamnă că este la egalitate cu zeii Egiptului sau cu zeii Canaanului. El deține acei zei și popoarele lor. Dacă așa ar fi vrut, ar fi putut să aleagă un alt popor pentru a-și îndeplini scopurile.

Scopul analizării versetelor 14 și 15 împreună în acest fel, este de a sublinia libertatea și autoritatea lui Dumnezeu.

Al doilea lucru de observat (în versetul 15) este modul în care Dumnezeu își exercită libertatea suverană: „Și numai de părinții tăi S-a alipit Domnul ca să-i iubească” . El a ales în mod liber să-i iubească.

Dragostea lui Dumnezeu față de părinții lui Israel a fost liberă și milostivă și nu a fost constrânsă de nimic din ceea ce au făcut părinții lor.

Aceasta este o lecție pentru noi. Pentru noi, care suntem credincioși în Christos, Dumnezeu ne-a ales la fel de liber. Nu din cauza a ceva ce am avea noi, ci pentru că lui Dumnezeu pur și simplu i-a făcut plăcere să facă asta.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The freest love – https://www.desiringgod.org/articles/the-freest-love

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: