19 Mai – Ce Îl face pe Isus să se bucure?

Autor: John Piper

ZIUA 139

În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu.Luca 10:21

Acest verset este unul dintre cele două versete din Evanghelii în care ni se spune că Isus se bucură, în contextul în care cei șaptezeci de ucenici tocmai s-au întors din călătoriile lor de predicare și i-au povestit lui Isus despre succesul lor.

Observați că toți cei trei membri ai Trinității se bucură aici: Isus se bucură, dar versetul spune că se bucură în Duhul Sfânt. Înțeleg asta în sensul că Duhul Sfânt Îl umple și îl face să se bucure. Apoi, sfârșitul versetului, descrie bucuria lui Dumnezeu Tatăl. Traducerea NIV spune: „Da, Părinte, căci asta ți-a plăcut Ție să faci”  (te-ai bucurat să faci).

Acum, de ce se bucură întreaga Treime? Dragostea aleasă a lui Dumnezeu ascunde lucrurile Sale de elita intelectuală și să le dezvăluie copiilor. „Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor

Și ce este acest lucru pe care Tatăl îl ascunde  de unii și îl descoperă altora? Luca 10:22 dă răspunsul: „nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl”. Deci, ceea ce Dumnezeu Tatăl descoperă este adevărata identitate spirituală a Fiului.

Când cei șaptezeci de ucenici se întorc din misiunea lor de evanghelizare și dau raportul lui Isus, el și Duhul Sfânt se bucură că Dumnezeu Tatăl a ales, după voia Sa – propria Sa bucurie – să descopere pe Fiul copiilor și să-l ascundă celor înțelepți.

Nu există doar anumite clase de oameni care sunt aleși de Dumnezeu. Ideea este că Dumnezeu este liber să aleagă chiar pe cel mai puțin probabili candidați pentru harul Său.

Dumnezeu contrazice ceea ce meritul uman ar putea dicta. El se ascunde de cei înțelepți și se dezvăluie celor mai neputincioși și neîmpliniți.

Când Isus îl vede pe Tatăl luminând și mântuind liber oameni a căror singură speranță este harul liber, El se bucură de Duhul Sfânt și se bucură de alegerea Tatălui Său.

Deci, când știm că suntem printre copiii aleși și noi ne alăturăm bucuriei.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: What Makes Jesus Rejoice – https://www.desiringgod.org/articles/what-makes-jesus-rejoice

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: