19 Decembrie – Este Crăciun ca să fim eliberați

ZIUA 353

ZIUA 19 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Evrei 2:14-15 – Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Isus a devenit om pentru că ceea ce era nevoie, era moartea unui om, care era mai mult decât un simplu om. Întruparea a fost, ca să zic așa, ca și cum Dumnezeu s-a închis pe Sine Însuși ca prizonier într-o celulă a morții.

Hristos nu a riscat moartea. A ales moartea. A îmbrățișat-o. Tocmai de aceea a venit: „nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji și pentru a-și da viața ca răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45).

Nu e de mirare că Satan a încercat să-L îndepărteze pe Isus de la cruce – în pustie (Matei 4:1–11) și prin gura lui Petru (Matei 16:21–23)! Crucea a fost distrugerea lui Satana. Cum l-a distrus Isus?

Evrei 2:14 spune că diavolul are „puterea morții”. Asta înseamnă că Satana are capacitatea de a face moartea înspăimântătoare. „Puterea morții” este puterea care îi ține pe oameni în robie din cauza fricii de moarte. Este puterea de a ține oamenii în păcat, astfel încât moartea să fie percepută ca un lucru îngrozitor.

Dar Isus l-a dezbrăcat pe Satana de această putere. L-a dezarmat. El a modelat un pieptar al neprihănirii pentru noi, care ne face imuni la condamnarea diavolului. Cum a făcut El asta?

Prin moartea sa, Isus ne-a șters toate păcatele. Și o persoană fără păcat nu poate fi condamnată de diavol. Pentru că suntem iertați, suntem în sfârșit indestructibili. Planul lui Satan a fost să distrugă domnia lui Dumnezeu condamnându-i pe urmașii Săi în sala Lui de judecată. Dar acum, în Hristos, nu există nicio condamnare. Complotul lui Satan este anulat. Trădarea lui cosmică este zădărnicită. „Putem îndura furia lui, căci, iată, sigură e soarta lui.” [Vers din cântarea lui Martin Luther – Cetate tare-i Dumnezeu]. Tăria crucii a trecut prin el și îi va lua în curând chiar și ultima suflare.

Crăciunul există pentru a experimenta eliberarea. Eliberare de frica morții.
Isus a luat firea noastră în Betleem, pentru a muri moartea noastră în Ierusalim – toate acestea pentru ca noi să trăim astăzi, fiecare în localitatea sa, fără frică. Da, neînfricați. Pentru că dacă cea mai mare amenințare la adresa bucuriei noastre a dispărut, atunci de ce ar mai trebui să ne înspăimântăm pentru cele mai mici? Cum poți spune (pe bune acum!), „Ei bine, nu mi-ar frică să mor, dar mi-e frică, dacă îmi pierd locul de muncă”? Nu. Categoric, nu. Gândește-te!

Dacă moartea (și…am spus, moarte! — fără puls, ești rece, plecat!), dacă moartea nu mai este o frică, suntem liberi, cu adevărat liberi. Liber ca să-ți asumi orice risc sub soare pentru Hristos și în numele dragostei Lui. Gata cu robia anxietății [îngrijorărilor].
Dacă Fiul ți-a oferit eliberarea, vei fi cu adevărat liber!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Christmas Is For Freedom https://www.desiringgod.org/articles/christmas-is-for-freedom

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: