23 Decembrie – Darul de nedescris al lui Dumnezeu

ZIUA 357

ZIUA 23 de advent*

„advent” provine din cuvântul latin „adventus” și înseamnă venire sau arătare. În limbajul comun, acest cuvânt semnifică perioada de patru săptămâni care preced Nașterea Domnului.

Romani 5:10-11 – Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Christos, prin care am căpătat împăcarea.

Practic, cum se întâmplă să primim reconcilierea și bucuria în Dumnezeu? Este prin Isus Christos! Ceea ce înseamnă că facem din Domnul Isus Christos – adică din lucrarea și cuvintele lui Isus descrise în Noul Testament – conținutul esențial al bucuriei noastre în Dumnezeu. A te bucura în Dumnezeu fără a-L avea pe Christos este imposibil și acest lucru îl dezonorează pe Isus. Și, acolo unde Christos nu este pus la loc de cinste, nici Dumnezeu nu este.

În 2 Corinteni 4:4-6, Pavel descrie convertirea în două moduri. În versetul 4 el spune că este a vedea „strălucind lumina Evangheliei slavei lui Christos, care este chipul lui Dumnezeu” și în versetul 6: „să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Christos”. Deci, dacă îl avem pe Christos, care este chipul lui Dumnezeu, îl avem și pe Dumnezeu.

Pentru a ne bucura de Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm de ceea ce vedem și știm despre Dumnezeu din portretul Domnului Isus Christos. Și, vom ajujnge la cea mai deplină experiență atunci când dragostea lui Dumnezeu este revărsată în inimile noastre de către Duhul Sfânt, așa cum spuen Romani 5:5. Și, această experiență extraordinară dată de Duhul, experiență a iubirii lui Dumnezeu, ne este dată în timp ce medităm la realitatea istorică din versetul 6: „Căci, pe când eram noi încă fără putere, Christos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți”.

Așadar, iată punctul principal al Crăciunului. Nu numai că Dumnezeu a cumpărat împăcarea noastră prin moartea Domnului Isus Christos (Romani 5:10), și nu numai că Dumnezeu ne-a îngăduit să primim acea împăcare prin Domnul Isus Christos, ci, chiar și acum, ne bucurăm în Dumnezeu Însuși, prin Duhul Sfânt, prin Domnul nostru Isus Christos (Romani 5:11).

Isus a cumpărat împăcarea noastră. Isus ne-a făcut să primim împăcarea și să deschidem darul. Și, Isus însuși strălucește prin Sine Însuși ca darul de nedescris – Dumnezeu întrupat – stârnindu-ne toată bucuria noastră în Dumnezeu.

De Crăciun, privește la Isus. Primește reconcilierea pe care el a cumpărat-o. Nu ignora lucrarea lui. Și, atunci când o experimentezi, amintește-ți că Dumnezeu Însuși este darul reconcilierii cu Dumnezeu.

Bucură-te în El. Experimentează-L ca pe cea mai mare plăcere a ta. Cunoaște-L ca fiind comoara ta cea mai de preț!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God’s Indescribable Gift https://www.desiringgod.org/articles/gods-indescribable-gift

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: