1 an de Corpus Reformatorum

Acum 1 an, pe 25 de martie 2020, în providența lui Dumnezeu și cu ajutorul Lui, a fost pusă baza lucrării Corpus Reformatorum.

Într-o perioadă dificilă pentru întreg pămîntul, Cuvîntul Domnului a strălucit mai presus de îngrijorarea lumii și ne-a îndreptat privirile spre Christos.

Împreună cu o echipă de 3 persoane și prin harul Domnului am reușit să propovăduim Evanghelia la peste 3000 de persoane, să publicăm 4 lucrări și să livrăm peste 100 de cărți.

Pe această cale, vrem să mulțumim tuturor donatorilor noștri care au susținut financiar această lucrare în ultimul an, susținere care a facilitat toată slujirea noastră mai ales în mediul online.

Ne dorim ca fiecare carte, mesaj, postare, dialog să fi fost spre zidirea și mîngîierea dumneavoastră, după cum ne rugăm ca Domnul Isus Christos să cerceteze spre pocăință pe toți cei nemîntuiți și să-i sfințească pe cei ce sînt ai Lui.

Dacă Domnul va voi, vom duce cu credincioșie această lucrare mai departe în adevărul pe care l-am învățat din Scripturile Sfinte așa cum l-au dus și înaintașii noștri spre binele nostru!

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: