Dumnezeu are preștiință

Este necesar să înțelegem corect atributul preștiinței.

Sînt unii care susțin în mod eronat faptul că Dumnezeu îi mîntuiește pe unii datorită faptului că el a văzut mai dinainte că acei oameni vor crede. Acest lucru este cu totul greșit deoarece:

  1. o astfel de abordare respinge adevărul depravării totale pentru că afirmă că s-ar afla ceva bun în anumiți oameni
  2. o astfel de abordare neagă independența lui Dumnezeu pentru că face ca decretele Lui să depindă de ceea ce El a găsit în ființele umane.

Scriptura ne învață că Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru ca ei să fie beneficiarii favorii Sale, dîndu-le harul credinței. Alegerea o face Dumnezeu, nu noi, iar credința noastră nu este rezultatul alegerii, ci efectul ei.

Termenul „preștiință” nu este folosit niciodată în Scriptură pentru a desemna evenimente sau acțiuni. Acest termen este folosit întotdeauna în legătură cu persoane. Dumnezeu „cunoaște mai dinainte” anumite persoane, nu acțiunile acelor persoane (deși le cunoaște).

Avem 3 locuri în toată Scriptura unde apare preștiința lui Dumnezeu:

  1. „pe Omul acesta, dat în mîinile voastre, după sfatul hotărît și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorît prin mîna celor fărădelege” (Faptele Apostolilor 2:23) – apostolul vorbește despre preștiința lui Dumnezeu în ceea ce privește Persoana crucificată (Isus Christos)
  2. „Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întîi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărît mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți i-a și proslăvit” (Romani 8:29-30). – Nu este vorba despre ceva ce a cunoscut mai dinainte, ci despre cei pe care i-a cunoscut mai dinainte.
  3. „aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl” (1 Petru 1:2) – aici din nou se face referire la persoane.

Deci, a ales Dumnezeu oameni pentru că a prevăzut în preștiința lui acțiunile unor oameni? Nu. Ci El i-a ales pentru că i-a cunoscut mai dinainte, și pe toți cei pe care i-a cunoscut, El i-a ales.

Dumnezeu cunoaște tot ceea ce va fi, pentru că El a decretat tot ceea ce va fi.

A spune că Dumnezeu alege pe cineva pentru că El a văzut ceva în om înseamnă a inversa ordinea Scripturii. El îi cunoaște mai dinainte pe oameni pentru că El a decretat mai dinainte ca oamenii să fie astfel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: