Dacă Dumnezeu este suveran, de ce există Satan și răul?

Ne aflăm în fața celei mai comune obiecții ridicate de atei și necredincioși.

De ce tolerează Dumnezeu existența continuă a lui Satan?

Dumnezeu l-ar putea arunca chiar astăzi pe Satan în Iazul de foc, astfel încît influența lui să fie complet eliminată. Sfînta Scriptură ne arată și ne promite că acest lucru se va întîmpla la sfîrșitul istoriei lumii. Satana nu va mai tulbura lumea niciodată (Apocalipsa 20:20).

Dar, de ce Dumnezeu nu face asta acum? Nu poate? Ba da, Dumnezeu ar putea să facă asta acum. Dar n-o face. De ce?

Dacă Dumnezeu l-ar distruge imediat pe Satan și i-ar elimina total influența din lume, ce ar arăta Dumnezeu? Propria Lui putere extraordinară de Dumnezeu. Dar, ar fi asta o manifestare completă a gloriei și frumuseții Sale? Da, ar fi o manifestare a gloriei și frumuseții Sale, dar nu completă.

Scopul existenței lumii acesteia este ca Dumnezeu să-Și glorifice Propria Lui Persoană, putere și existență. Totuși, prin creație, Dumnezeu își propune ca Persoana Sa, puterea Sa și frumusețea Sa să fie mărite în felul în care oamenii Săi îl preferă pe El în locul lui Satan. Da, Dumnezeu poate și ar putea să-l distrugă pe Satan într-o clipită, dar, permițîndu-i să existe, Dumnezeu ne arată mult mai mult din Propria lui Persoană.

Permițînd existența lui Satan în veacul în care trăim, Dumnezeu intenționează să ne arate, ca o manifestare a ce fel de Dumnezeu avem noi, cei credincioși, faptul că Satan este mai slab decît Christos, urît în comparație cu Christos, mai puțin valoros, mai puțin de dorit și mai puțin satisfăcător.

În fiecare zi în care există vreo roadă produsă de Duhul Sfînt prin Christos, păcatul este învins și Christos este glorificat. Aceste victorii zilnice în viețile credincioșilor vin în urma luptei cu păcatul. Dumnezeu este glorificat și lăudat în fiecare dintre acestea. Dacă păcatul nu ar mai exista, nu ar mai exista victorie.

Dumnezeu nu este „rău” pentru că permite existența răului sau pentru că refuză să-l distrugă acum, cînd vrem noi. El ne-a promis că o va face, pentru totdeauna, dar, acum, pînă la acel moment, El este glorificat în fiecare zi prin aceea că iese triumfător în orice clipă și-l chinuie pe Satan prin victoriile Sale continue.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: