21 Mai – Dumnezeu lucrează pentru tine

Autor: John Piper

ZIUA 141

„Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește nu va dormita.” Psalmul 121:1-3

Ai nevoie de ajutor? Eu da. Tu unde cauți ajutor când ai nevoie de el?

Când psalmistul și-a ridicat ochii spre dealuri și a întrebat: „De unde-mi va veni ajutorul?” el și-a răspuns: „Ajutorul îmi vine de la Domnul” – nu de la dealuri, ci de la Dumnezeul care a făcut dealurile. „Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul

Așadar, el și-a amintit două mari adevăruri: Unul este că Dumnezeu este un Creator puternic, El este mai mare decât toate problemele vieții; celălalt este că Dumnezeu nu doarme niciodată. „Cel ce te păzește nu va dormita.”

Dumnezeu este un lucrător neobosit. Nu se plictisește niciodată. Suntem predispuși să ne considerăm lucrători în viața lui Dumnezeu. Dar Biblia vrea să fim mai întâi uimiți de faptul că Dumnezeu lucrează în viețile noastre: „cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Dumnezeu lucrează pentru noi non-stop. Nu își ia zile libere și nu doarme. De fapt, este atât de dornic să lucreze în viețile noastre, încât caută mai mulți  oameni care vor avea încredere în El, pentru a-i putea ajuta: „Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” (2 Cronici 16:9).

Lui Dumnezeu îi place să-și arate puterea, înțelepciunea și bunătatea, lucrând pentru oamenii care au încredere în El. Trimiterea Fiului Său, Isus, a fost principala modalitate prin care Tatăl a arătat acest lucru: „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45). Isus lucrează pentru urmașii Săi. El le slujește. Evanghelia nu este asemenea unui afiș pe care scrie: „căutăm ajutor”. Este mai degrabă asemenea unui afiș, cu anunțul: „ajutor disponibil”.

Asta este ceea ce trebuie să credem – să credem cu adevărat – pentru a „ne bucura mereu” (1 Tesaloniceni 5:16) și „să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni 5:20) și să avem „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7) și „să nu ne îngrijorăm de nimic” (Filipeni 4:6) și să ne urâm viețile din lumea aceasta (Ioan 12:25) și „să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine” (Matei 22:39).

Ce adevăr! Ce realitate! Dumnezeu este treaz toată noaptea și toată ziua pentru a lucra pentru cei a căror inimă este întreagă a Lui.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God Works For You – https://www.desiringgod.org/articles/god-works-for-you

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: