22 Mai – Isus își cunoaște oile

Autor: John Piper

ZIUA 142

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.” Ioan 10:27

Isus îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui. V-ați putea întreba cum adică îi cunoaște?

Ioan 10:3 este o paralelă apropiată cu Ioan 10:27. Acest verset spune: „Portarul îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul”

Deci, când Isus spune: „Eu vă cunosc”, aceasta înseamnă cel puțin că ne cunoaște pe nume; adică individual şi intim. Nu suntem anonimi, pierduți în turmă.

Ioan 10:14–15 oferă o altă perspectivă asupra relației dintre Păstor și oi: „Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.”

Există o asemănare reală între felul în care Isus Își cunoaște Tatăl din ceruri și felul în care își cunoaște oile. Isus se vede pe Sine în Tatăl și se vede pe Sine în ucenicii Săi.

Într-o oarecare măsură, Isus își recunoaște propriul caracter în discipolii Săi. Își vede marca pe oi. Acest lucru Îl  face să îi fie dragi.

Este ca un soț care își așteaptă soția la aeroport, privind cum fiecare persoană coboară din avion. Când apare, el o cunoaște, îi recunoaște trăsăturile, vede în ochii ei o reflectare fericită a propriei iubiri. El se bucură de ea. Ea este singura pe care o îmbrățișează, din toată mulțimea de oameni.

Apostolul Pavel spune astfel: „temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” (2 Timotei 2:19).

Este greu de subliniat ce privilegiu extraordinar este să fii cunoscut personal, intim, cu dragoste de către Fiul lui Dumnezeu. Este un dar prețios pentru toate oile Sale și constă într-o părtășie și afecțiune profundă și personală și promisiunea vieții veșnice.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus Knows His Sheep – https://www.desiringgod.org/articles/jesus-knows-his-sheep

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: