23 Mai – Merită să-l urmezi pe Christos?

Autor: John Piper

ZIUA 143

Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu. –Luca 14:26-27

Lui Isus nu-i este rușine și nu se teme să ne spună „veștile rele” în față – costul dureros de a fi creștin: ura familie (versetul 26), purtarea crucii (versetul 27), renunțarea la posesiuni (versetul 33). Nu există litere mici în legământul harului. Totul este mare și îndrăzneț. Fără har ieftin!

Satana însă, ascunde ce este mai rău și arată doar ce este mai bun. Tot ceea ce contează cu adevărat în afacerea cu Satana este scris cu litere mici pe pagina din spate. Pe prima pagină, cu litere mari, îndrăznețe, stă scris: „Nu veți muri cu siguranță”- Geneza 3:4 și „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.”Matei 4:9. Dar pe pagina din spate cu litere mici – atât de mici încât nu poți citi decât cu lupa Bibliei – scrie: „Și după plăcerile trecătoare, vei suferi cu mine pentru totdeauna în iad”.

De ce este Isus dispus să ne spună în față „veștile rele” cât și pe cele bune, în timp ce Satana ne arată doar ce este mai bun? Matthew Henry spunea: „Satana îți arată părțile bune, dar le ascunde pe cele rele, pentru că tot ceea ce are el mai bun nu va contrabalansa răul; însă voia lui Hristos contrabalansează, și încă din belșug.”

Chemarea lui Isus nu este doar o chemare la suferință și lepădare de sine; este mai întâi o chemare la cină. Acesta este sensul pildei din Luca 14:16–24. Isus promite, de asemenea, o înviere glorioasă în care toate pierderile acestei vieți vor fi răsplătite (Luca 14:14). El ne mai spune că ne va ajuta să îndurăm greutățile (Luca 22:32). El ne spune, de asemenea, că Tatăl nostru ne va da Duhul Sfânt (Luca 11:13). El promite că, chiar dacă vom fi uciși pentru împărăție, „niciun păr din cap nu vi se va pierde”Luca 21:18.

Ceea ce înseamnă că atunci când ne așezăm să calculăm costul urmăririi lui Isus – când cântărim „ce e mai rău” și „ce e mai bun” – El merită. Merită din plin (Romani 8:18; 2 Corinteni 4:17).

Nu este la fel cu Satana. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietrișProverbe 20:17.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Is Christ Worth It? – https://www.desiringgod.org/articles/is-christ-worth-it

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: