7 Iunie – Trăim prin credință

Autor: John Piper

ZIUA 158

Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. – Galateni 2:20

Credința se potrivește perfect cu harul viitor al lui Dumnezeu. Ea corespunde libertății și atotsuficienței harului și atrage atenția asupra glorioasei statornicii a lui  Dumnezeu.

Una dintre implicațiile importante ale acestei concluzii este următoarea: credința care justifică și credința care sfințește nu sunt două feluri diferite de credință. „Sfințirea” înseamnă pur și simplu a sfinți sau a se asemăna tot mai mult cu Christos. Totul este prin har, prin urmare trebuie să fie și prin credință. Credința este actul prin care sufletul se conectează cu harul, îl primește și se alimentează din el ca cu puterea ascultării, găsind scut împotriva lăudăroșeniei lumești.

Pavel explică această legătură între credință și sfințire în Galateni 2:20 („viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credință”). Sfințirea este prin Duhul și prin credință, adică un alt mod de a spune „prin har”. Duhul Sfânt este „Duhul harului” (Evrei 10:29). Modul lui Dumnezeu de a ne sfinți este prin Duhul și Duhul lucrează prin credinţa în Evanghelie.

Simplul motiv pentru care credința mântuitoare este și credința care sfințește este că ambele sunt lucrarea harului suveran a lui Dumnezeu. Credința este cea care corespunde harului, însă îndreptățirea și sfințirea nu sunt același fel de lucrare (îndreptățirea este imputarea dreptății Domnului Isus în dreptul nostru; sfințirea este împărtășirea neprihănirii Lui), dar ambele sunt generate de har. Sfințirea și îndreptățirea sunt „har după har” (Ioan 1:16).

Dacă atât îndreptățirea, cât și sfințirea sunt generate de har, este firesc ca ambele să fie prin credință.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: We live By Faith – https://www.desiringgod.org/articles/we-live-by-faith

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: