13 Iunie – Cine L-a ucis pe Isus?

Autor: John Piper

ZIUA 164

El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? – Romani 8:32

Unul dintre prietenii mei, pastor în Illinois, predica în urmă cu câțiva ani unui grup de prizonieri aflați în închisoare. La un moment dat al predicii sale, a făcut o pauză și i-a întrebat pe deținuți dacă știu cine L-a ucis pe Isus.

Unii au spus că soldații au făcut-o. Alții au spus că evreii sunt de vină. Unii au spus că Pilat. După ce s-a așternut liniștea, prietenul meu a spus: Tatăl lui L-a omorât.

Acest lucru ne este spus în Romani 8:32: Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat să moară.

(…) dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu – Faptele Apostolilor 2:23

Isaia 53 o spune și mai clar: (…) Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit; Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință (…) – Isaia 53:4, 10

Sau, cum spune Romani 3:25: Dumnezeu l-a rânduit ca prin Sângele lui să fie o jertfă de ispășire. Așa cum Avraam a ridicat cuțitul deasupra fiului său Isaac, dar apoi l-a cruțat pe fiul său din cauza animalului aflat în tufiș, tot așa și Dumnezeu a ridicat cuțitul asupra Fiului Său, dar nu l-a cruțat, pentru că El era animalul de jertfă, El a fost substituentul.

Dumnezeu nu L-a cruțat pe propriul Său Fiu, pentru că acesta era singurul mod în care ne putea cruța pe noi, continuând să fie un Dumnezeu drept și sfânt. Vinovăția fărădelegilor noastre, pedeapsa pentru ele, blestemul păcatelor noastre, toate acestea ne-ar fi dus inevitabil către iad. Dar, Dumnezeu nu L-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat să fie răstignit, chinuit și zdrobit pentru toate păcatele noastre.

Acest verset – Romani 8:32 – este cel mai prețios verset din Biblie pentru mine. El este temelia promisiunii harului viitor al lui Dumnezeu. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a purtat în trupul său toată pedeapsa pe care trebuia să o sufăr eu, toată vina mea și condamnarea mea, aceste împrejurări mă fac pe mine, astăzi, capabil să stau înaintea unui Dumnezeu mare și sfânt ca fiind un om iertat, împăcat, îndreptățit, acceptat și beneficiind de toate promisiunile Sale.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Who Killed Jesus? – https://www.desiringgod.org/articles/who-killed-jesus

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: