18 Iunie – Cum să te rogi pentru cei necredincioși?

Autor: John Piper

ZIUA 169

Fraților, dorința inimii mele, și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliți este să fie mântuiți. – Romani 10:1

Pavel se roagă ca Dumnezeu să lucreze mântuire în inima poporului Israel. El se roagă pentru mântuirea unor oameni. Așa ar trebui să facem și noi.

Ar trebui să luăm promisiunile noului legământ a lui Dumnezeu și să-L rugăm să le aducă la îndeplinire și în copiii noștri, în aproapele nostru și în toată lumea.

Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. – Ezechiel 11:19

Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. – Deuteronom 30:6

Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. – Ezechiel 36:27

să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului; și, venindu-și în fire, să se desprindă din cura diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. – 2 Timotei 2:25-26

Când credem în suveranitatea lui Dumnezeu- în dreptul și puterea Lui Dumnezeu de a alege și apoi de a aduce păcătoșii împietriți la credință și mântuire – atunci ne vom ruga cu încrederea deplină în marile promisiuni biblice cu privire la mântuirea celor pierduți.

Astfel, Dumnezeu își găsește plăcerea în astfel de rugăciuni, pentru că astfel de rugăciuni Îl recunosc pe El ca fiind Dumnezeul suveran și liber în actul alegerii și al mântuirii.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: How to Plead for Unbelievers? – https://www.desiringgod.org/articles/how-to-plead-for-unbelievers

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: