20 Iunie – Harul dă iertare și putere

Autor: John Piper

ZIUA 171

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sun. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. – 1 Corinteni 15:10

Harul nu este pur și simplu un act de clemență pentru atunci când păcătuim. Harul este darul lui Dumnezeu care cuprinde în el și puterea din partea lui Dumnezeu de a ne opune păcatului și a nu mai păcătui. Harul vine și cu putere, nu doar cu iertare.

Acest lucru este clar în 1 Corinteni 15:10. Pavel descrie harul ca fiind singurul mijloc prin care a avut puterea să slujească în felul în care a făcut-o. Nu s-a referit la iertarea păcatelor lui, ci la puterea de a continua să slujească în ascultare: am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.

Prin urmare, eforturile noastre în a asculta de Dumnezeu nu sunt eforturi personale, ci sunt eforturi “după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Christos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor!” (1 Petru 4:11). Este vorba și de credință. Credința că puterea harului lui Dumnezeu ne va însoți mereu și ne va determina să facem ceea ce trebuie.

Pavel reia acest lucru și în 2 Tesaloniceni 1:11-12, numind fiecare dintre faptele noastre bune drept lucrări izvorâte din credință, spunând că toate acestea aduc laudă numelui lui Isus deoarece suntem capabili să le facem datorită puterii harului Lui. Iată cum sună textul:

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul vostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Christos să fie proslăvit în voi și voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Christos.

Ascultarea noastră față de Dumnezeu este rezultatul harului și al credinței. Aceste principii se aplică în toate aspectele vieții. Puterea harului lui Dumnezeu care ne mântuiește prin credință (Efeseni 2:8) este aceeași putere a harului lui Dumnezeu care ne și sfințește prin aceeași credință.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Grave Is Pardon – and Power! – https://www.desiringgod.org/articles/grace-is-pardon-and-power

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: