21 Iunie – Satisfacția care învinge păcatul

Autor: John Piper

ZIUA 172

Isus le-a zis: “Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” – Ioan 6:35

Trebuie să înțelegem din acest verset că esența credinței este a fi mulțumitor cu tot ceea ce face Dumnezeu pentru noi prin Christos.

Definirea credinței în felul acesta ne obligă să privim la două lucruri. Unul este centrarea credinței noastre în Dumnezeu. Acest lucru face ca nu doar promisiunile lui Dumnezeu să ne aducă pacea. Ci tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi în Isus. Credința adevărată îl îmbrățișează pe Dumnezeu prin Christos ca fiind singura și cea mai de preț comoară – iar acest lucru nu numai datorită darurilor promise de Dumnezeu.

Adevărata credință își pune speranța nu doar în proprietățile veacului viitor, ci mai ales în faptul că Dumnezeu Însuși va fi acolo (Apocalipsa 21:3): Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

În plus, adevărata credință nu privește numai spre iertarea păcatelor (oricât de prețios ar fi lucrul acesta), ci privește la prezența vie a lui Christos în inimile noastre. În Efeseni 3:17-19, Pavel se roagă: “așa încât Christos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Christos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Al doilea lucru important în definirea credinței este definirea termenului satisfacție în Christos. Prin intermediul credinței este stinsă setea sufletului nostru în izvorul sfânt al lui Dumnezeu. În Ioan 6:35 vedem că a crede înseamnă a veni la Isus pentru a mânca din pâinea vieții și a bea din apa vie (Ioan 4:10, 14), care nu sunt altceva decât Isus Însuși.

Acesta este secretul puterii de a câștiga împotriva tuturor ispitelor. Dacă inima noastră este satisfăcută în Dumnezeu, vom avea puterea de a zdrobi ispitele celui rău.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Satisfaction That Defeats Sin – https://www.desiringgod.org/articles/the-satisfaction-that-defeats-sin

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: