23 Iunie – Credința Îl onorează pe Cel în care se întemeiază

Autor: John Piper

ZIUA 174

El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. – Romani 4:20

Oh, cât îmi doresc ca Dumnezeu să fie glorificat în sfințirea vieților noastre. Dar Dumnezeu nu este glorificat decât dacă umblarea noastră este întemeiată pe credința în promisiunile Lui.

Iar, Dumnezeul care s-a descoperit pe Sine Însuși prin Isus Christos, fiind răstignit pentru păcatele noastre și înviat pentru îndreptățirea noastră (Romani 4:25), este cel mai glorificat atunci când ne încredem în promisiunile sale cu o nezdruncinată credință, pentru că știm că sunt cumpărate prin sângele Fiului Său.

Dumnezeu este onorat atunci când suntem smeriți și ne punem încrederea în harul Său viitor. Aceasta este modalitatea în care Pavel descrie credința lui Avram: El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu (Romani 4:20).

El a fost credincios, și, în felul acesta, a dat slavă lui Dumnezeu. Credința în promisiunile viitoare ale lui Dumnezeu face ca El să fie slăvit ca fiind înțelept, puternic și demn de a fi crezut. Astfel, dacă nu învățăm să trăim prin credința în promisiunile harului viitor al lui Dumnezeu, putem fi niște oameni religioși, dar nu degeaba în ochii lui Dumnezeu, pentru că nu-i aducem glorie.

El este glorificat cu adevărat atunci când sfințirea noastră este rezultatul credinței în harurile Sale viitoare.

Martin Luther a spus: „Credința îl onorează pe Cel în care se întemeiază, cu ea mai mare și înaltă considerație, deoarece îl consideră demn de încredere” Dătătorul acestei încrederi își primește, astfel, gloria.

Marea mea dorință este să învățăm cum să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Iar astea înseamnă să trăim cu credința în harurile viitoare ale Lui, care, înseamnă totodată, să ne luptăm cu orice fel de formă de necredință care și-ar putea face simțită prezența.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Faith Honors Him Whom It Trusts – https://www.desiringgod.org/articles/faith-honors-him-whom-it-trusts

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: