29 Iunie – Rădăcina iubirii adevărate

Autor: John Piper

ZIUA 180

Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. – 1 Ioan 3:14

Iubirea este dovada faptului că suntem născuți din nou – că suntem creștini – că suntem mântuiți.

Uneori, Biblia face din sfințenia și dragostea noastră condiția pentru mântuirea noastră finală. Cu alte cuvinte, dacă nu suntem sfinți și dacă nu iubim, nu vom fi mântuiți în ziua judecății (vezi Evrei 12:14; Galateni 4:21; 1 Corinteni 6:10). Acest lucru nu înseamnă că doar datorită iubirii suntem acceptați de Dumnezeu. Nu, Biblia este clară în această privință atunci când spune: “Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8-9). Când Biblia spune că suntem mântuiți prin credință, dar că trebuie să-i iubim pe oamenii din jurul nostru pentru a fi mântuiți, acest lucru înseamnă că credința în promisiunile lui Dumnezeu trebuie să fie atât de reală încât să producă o dragoste care să se reverse și față de ceilalți din jurul nostru, dragoste care să dovedească faptul că avem credința.

Astfel, dragostea față de alții este o condiție a harului viitor, în sensul că atunci când îi iubim pe alții, avem dovada clară a credinței autentice. Am putea numi iubirea drept condiție secundară care confirmă autenticitatea condiției primare, și anume autenticitatea credinței, care este singura care ne unește cu Christos și ne face capabili să primim puterea Lui.

Credința primește slava lui Dumnezeu prin promisiunile harului Său viitor și îmbrățișează tot ceea ce promite acesta în Isus. Această dovadă ne dă puterea să ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu ne spune, ca și cum am fi și primit acele lucruri. Tot din acest motiv avem și puterea să iubim. Toate acestea sunt un bun indicator al autenticității credinței noastre.

Lumea este disperată după o credință care este capabilă să facă două lucruri: să privească la adevărurile divine și să primească puterea eliberatoare de a face lucruri nemaipomenite în viață. Asta urmăresc și eu. De aceea sunt creștin.

Dumnezeul harului își mărește propria frumusețe infinită și propria atotsuficiență prin aceea că-și îndeplinește promisiunile pe care le-a făcut oamenilor care au avut și au încredere în El. Și, există o putere care își trage seva din acest Dumnezeu, o putere care nu lasă neatins niciun colț al vieții. Această putere ne face capabili să iubim în cele mai practice moduri.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Powerful Root of Practical Love – https://www.desiringgod.org/articles/the-powerful-root-of-practical-love

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: