24 Iulie – Isus Își păzește oile

Autor: John Piper

ZIUA 205

Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.Luca 22:31-32

Deși Petru a eșuat lamentabil, negând de trei ori consecutiv că l-ar cunoaște pe Isus, rugăciunea aceasta a lui Isus l-a ferit de ruina totală. El s-a dus și a plâns cu amar, pentru ca să fie readus la bucuria și îndrăzneala care s-au manifestat în persoana lui Petru în ziua de Rusalii. Isus mijlocește pentru noi astăzi exact pentru aceleași motive: pentru ca credința noastră să nu eșueze. Pavel ne spune asta în Romani 8:34.

Cine-i va osândi? Christos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi! – Romani 8:34

Isus a promis că oile Lui vor fi păstrate și că nu vor pieri niciodată: “Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va mulge din mâna Mea.” (Ioan 10:27-28).

Motivul pentru care Isus ne păzește este că Dumnezeu Însuși lucrează la credința oilor: “Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Christos.” (Filipeni 1:6).

Noi nu suntem lăsați să luptăm singuri pe calea credinței: “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13).

Să avem siguranța Cuvântului lui Dumnezeu, că dacă suntem copii ai Lui, El “ne va face desăvârșiți în orice lucru bun, ca să facem voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Christos.” (Evrei 13:21).

Perseverența credinței noastre este în mâinile lui Dumnezeu. Da, trebuie să luptăm. Dar chiar și această luptă a noastră este ceea ce Dumnezeu de fapt lucrează în noi. Și, cu siguranță că vom continua să luptăm, pentru că așa cum spune Romani 8:30: “(…) pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.”. Proslăvirea copiilor lui Dumnezeu este ca și făcută.

El nu va pierde pe niciunul dintre cei pe care i-a adus la adevărata credință și pe care i-a justificat.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hednoist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Jesus Keeps His Sheep – https://www.desiringgod.org/articles/jesus-keeps-his-sheep

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: