22 Septembrie – Lasă bunurile și rudele

Autor: John Piper

ZIUA 265

Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și, pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o avuție mai bună, care dăinuiește. – Evrei 10:32-35

Creștinii din Evrei 10:32-35 și-au câștigat dreptul de a ne învăța despre ce înseamnă costul iubirii.

Situația pare a fi următoarea: în primele zile ale convertirii lor, unii dintre ei au fost întemnițați din pricina credinței lor. Ceilalți s-au confruntat cu o alegere dificilă: să ne ascundem ca să rămânem în siguranță sau să mergem în închisoare pentru a ne vizita frații și surorile, riscându-ne astfel viața și proprietățile? Dar ei au ales calea iubirii și au acceptat toate costurile.

În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre (…)

Dar, au fost ei învinși? Nu. Au pierdut bunurile, dar au câștiga bucuria! Au acceptat cu bucurie să piardă tot.

Într-un anumit sens, și-au negat propriul sine. A fost real și costisitor. Dar, într-un alt sens, nu au făcut-o. Au ales calea bucuriei. Evident, acești creștini au fost motivați în a-i sluji pe cei întemnițați în același mod în care macedonenii (2 Corinteni 8:1-9) au fost motivați să-i ajute pe cei săraci. Bucuria lor în Dumnezeu s-a revărsat în dragoste unii pentru alții.

Ei s-au uitat la propriile lor vieți și au spus: „Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.” (Psalmul 63:3).

Ei s-au uitat la toate averile lor și au spus: „avem în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. (Evrei 10:34).

Apoi, s-au uitat unul la altul și au spus, sau poate au cântat, ceva similar unui imn compus de Martin Luther:

Lasă bunurile și rudele tale să plece,
Și toată această viață muritoare,
Trupul care poate să-ți fie ucis,
De dragul adevărului lui Dumnezeu care rămâne veșnic
Și a Împărăției Sale care va dăinui pentru totdeauna.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Let Goods and Kindred Go – https://www.desiringgod.org/articles/let-goods-and-kindred-go

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: