27 Septembrie – Puterea unei promisiuni mărețe

Autor: John Piper

ZIUA 270

Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale. – Psalmul 119:45

Un element esențial al bucuriei este libertatea. Niciunul dintre noi nu ar fi fericit dacă nu am fi eliberați de ceea ce urâm și dacă nu am fi liberi să facem ceea ce iubim.

Și unde vom găsi adevărata libertate? Psalmul 119:45 spune: „Voi umbla în loc liber, căci caut poruncile Tale.”.

Vorbim despre un loc al libertății. Cuvântul ne eliberează de micimea minții.

Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. – 1 Împărați 4:29

Cuvântul este cel care ne eliberează de capcanele amenințătoare.

El m-a scos la loc larg și m-a scăpat, pentru că mă iubește. – Psalmul 18:19

Isus spune:

veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face liberi. – Ioan 8:32

Libertatea la care se referă Isus este eliberarea din sclavia păcatului (Ioan 8:34). Sau, pentru a o spune altfel, libertatea de a fi sfânt.

Făgăduințele harului lui Dumnezeu ne oferă puterea sfințeniei lui Dumnezeu care ne face liberi, iar nu fricoși și izolați. Pentru a descrie putere eliberatoare a promisiunilor lui Dumnezeu, Petru spune:

El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. – 2 Petru 1:4

Cu alte cuvinte, atunci când avem încredere în promisiunile lui Dumnezeu, tăiem rădăcina poftelor și a păcatului datorită puterii superioare a promisiunilor.

Cât de cruciale sunt cuvintele promisiunii, care au capacitatea să distrugă puterea plăcerilor păcatului. Și cât de vigilenți ar trebui să fim noi, pentru a ne lumina cărările și a ne încărca inimile cu Cuvântul lui Dumnezeu!

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. – Psalmul 119:105

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! – Psalmul 119:11

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: The Power of a Superior Promise – https://www.desiringgod.org/articles/the-power-of-a-superior-promise

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: