29 Septembrie – Războiește-te cu necredința

Autor: John Piper

ZIUA 272

Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. – Efeseni 6:16-17

Atunci când mă lovește gândul că îmbătrânesc, mă lupt cu necredința mea folosind următoarea promisiune:

până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. – Isaia 46:4

Când sunt îngrijorat că o să mor, mă lupt cu necredința mea folosind următoarea promisiune:

În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim și, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Christos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei vii. – Romani 14:7-9

Când sunt speriat că o să eșuez sau că mă îndepărtez de Dumnezeu, mă lupt cu necredința mea folosind următoarea promisiune:

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Christos. – Filipeni 1:4

De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. – Evrei 7:25

Alătură-te mie în această luptă! Să ducem acest război, nu cu alți oameni, ci cu propria noastră necredință. Necredința în promisiunile lui Dumnezeu este rădăcina depresiei, care, la rândul ei, este rădăcina multor păcate. Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6:17). Scutul prin care stingem minciunile aprinse ale Satanei este credința (Efeseni 6:16) – credința în același Cuvânt al lui Dumnezeu. Așa că, ia scutul în mâna ta stângă, sabia în mâna ta dreaptă, și haide să luptăm lupta cea bună a credinței.

Ia Biblia, cere ajutor Duhului Sfânt, memorează aceste promisiuni și luptă lupta cea bună – adică, trăiește prin credința harului viitor.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Make War with Unbelief – https://www.desiringgod.org/articles/make-war-with-unbelief

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: