9 Octombrie – Mila înțeleaptă a lui Dumnezeu

Autor: John Piper

ZIUA 282

dar noi propovăduim pe Christos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 23:-24

În fața veștii înspăimântătoare că am căzut sub condamnarea Creatorului nostru și că El este obligat prin propriul său caracter neprihănit să păstreze valoarea slavei Sale revărsând mânie veșnică asupra păcatului nostru, există vestea minunată a Evangheliei.

Acesta este un adevăr pe care nimeni nu îl poate învăța vreodată de la natură. Adevărul Evangheliei trebuie spus vecinilor și predicat în biserici și dus mai departe de misionari.

Vestea bună ceste că Dumnezeu Însuși a hotărât o modalitate pentru a satisface cerințele dreptății Sale fără a condamna întreaga rasă umană.

Iadul este un loc prin care Dumnezeu se ocupă de păcătoși și care întărește dreptatea Sa. Dar există și o altă cale. Dumnezeu a oferit această nouă cale. Evanghelia.

Înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit o cale prin care iubirea Lui să ne elibereze de mânia Lui, fără a compromite dreptatea Sa. Evanghelia. Permiteți-mi să o spun din nou, dar mai apăsat: Înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit o cale pentru ca iubirea Lui să ne elibereze de mânia Lui, fără a compromite dreptatea Sa.

Și care este această înțelepciune? Moartea Fiului lui Dumnezeu pentru păcătoși!

dar noi propovăduim pe Christos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. – 1 Corinteni 23:-24

Moartea lui Christos este înțelepciunea lui Dumnezeu prin care dragostea Sa îi salvează pe păcătoși de mânia Sa, susținând și demonstrând în același timp neprihănirea lui Dumnezeu în Christos.

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: God’s Wise Mercy – https://www.desiringgod.org/articles/gods-wise-mercy

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: