10 Octombrie – Cel mai minunat pasaj

Autor: John Piper

ZIUA 283

Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. – Romani 3:25-26

Romani 3:25-26 s-ar putea să fie cel mai important verset din Biblie.

Dumnezeu este cu totul drept! Și El îi îndreptățește pe cei nelegiuiți. Este un judecător drept care îi achită pe cei vinovați.

Da! Îi achită pe cei vinovați, dar nu este vinovat de nicio nedreptate. Aceasta este cea mai importantă veste din lume!

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El! – 2 Corinteni 5:21.

El ne ia păcatul. Noi luăm dreptatea Lui.

Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. – Romani 8:3

Al cui trup a fost condamnat pentru păcat? Al lui Christos. Pentru cine? Pentru noi. Nu mai există nicio condamnare pentru noi!

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. – 1 Petru :24

Christos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Romani 6:5

Dacă cea mai înspăimântătoare veste din lume este că am căzut sub condamnarea Creatorului nostru și că El este obligat de propriul Său caracter neprihănit să-și păstreze integritatea slavei Sale revărsând mânia Sa asupra păcatului nostru…

… atunci cea mai bună veste (Evanghelia) din toată lumea este că Dumnezeu a hotărât și a pus în practică o cale de mântuire care susține și valoarea gloriei sale, și onoarea Fiului Său și mântuirea veșnică a aleșilor Săi.

Isus Christos a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoși!

John Piper este fondator și profesor la desiringGod.org și rector la Bethlehem Collage & Seminarry. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem, Minneapolis, Minnesota. Este autorul a mai mult de 50 de cărți, inclusiv Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist și cea mai recentă: Providence.

Sursa originală: Best Passage Ever – https://www.desiringgod.org/articles/best-passage-ever

Tradus cu permisiune – Translated with permission

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: